הקדמה:

נפגעי פעולת איבה קטועי רגלים או משותקים עם דרגת נכות 100% מיוחדת זכאים להחזר דמי היוון ששילמו עבור המגרש שהקימו עליו את ביתם
ההחזר ניתן עד לסכום של 150,000 ₪
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה קטועי רגלים או משותקים עם דרגת נכות 100% מיוחדת ששילמו דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל עבור המגרש שעליו הוקם ביתם עשויים להיות זכאים להחזר חד-פעמי.

  • ההחזר ניתן עד לסכום של 150,000 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש ההטבה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הנפגע, בצירוף קבלות מקוריות של רשות מקרקעי ישראל על התשלום ששולם בפועל.

חשוב לדעת

  • הזכאות היא למשותקים או קטועי שתי רגליים ששילמו דמי היוון החל מ-01.01.2002 (לפני כן הייתה זכאות משנת 2000 רק למשותקים שהיו בני 51 ומעלה ומשנת 2001 למשותקים שהיו בני 48 ומעלה).


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים