הקדמה:

נפגע פעולת איבה קטוע רגלים או משותק שנקבעה לו דרגת נכות 100% מיוחדת, זכאי להחזר מלא של דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל עבור המגרש שעליו הוקם ביתו


נפגעי פעולת איבה שהם קטועי רגלים או משותקים בדרגת נכות 100% מיוחדת, זכאים להחזר מלא של דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל עבור המגרש שעליו הוקם ביתם, וזאת החל מהמועדים המפורטים למטה (ראו בפסקה "מי זכאי?").

מי זכאי?

  1. נכה שנקבעה לו דרגת נכות 100% מיוחדת;
  2. הוא סובל מאחד מסוגי הפגיעה הבאים:
    • הוא משותק - (במקרה כזה יהיה זכאי להחזר דמי היוון החל מ–01.01.2000),
    • הוא קטוע שתי רגליים - (במקרה כזה יהיה זכאי להחזר דמי היוון החל מ–01.01.2002).

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש ההטבה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי, בצירוף קבלות מקוריות.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים