נפגעי פעולת איבה קטועי רגלים או משותקים עם דרגת נכות 100% מיוחדת זכאים להחזר דמי היוון ששילמו עבור המגרש שהקימו עליו את ביתם
ההחזר ניתן עד לסכום של 150,000 ₪
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי פעולת איבה קטועי רגלים או משותקים עם דרגת נכות 100% מיוחדת ששילמו דמי היוון לרשות מקרקעי ישראל עבור המגרש שעליו הוקם ביתם עשויים להיות זכאים להחזר חד-פעמי.

  • ההחזר ניתן עד לסכום של 150,000 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש ההטבה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הנפגע, בצירוף קבלות מקוריות של רשות מקרקעי ישראל על התשלום ששולם בפועל.

חשוב לדעת

  • הזכאות היא למשותקים או קטועי שתי רגליים ששילמו דמי היוון החל מ-01.01.2002 (לפני כן הייתה זכאות משנת 2000 רק למשותקים שהיו בני 51 ומעלה ומשנת 2001 למשותקים שהיו בני 48 ומעלה).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים