נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם דרגת נכות מיוחדת (100+) בפגיעות שיפורטו, זכאים לקבל מענק למימון נסיעה פרטית לחו"ל
ניתן לקבל את המענק אחת ל-3 שנים
בעלי דרגת נכות 100% מיוחדת שנוסעים לחו"ל מטעם מקום העבודה זכאים לקבל אחת לשנה החזר הוצאות עבור אדם שמלווה אותם


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם דרגת נכות מיוחדת (100+) בפגיעות שיפורטו בהמשך זכאים לקבל מענק למימון נסיעה פרטית לחו"ל.

  • ניתן לקבל את המענק אחת ל-3 שנים.

מי זכאי?

סוגי הפגיעות שמזכות במענק

סכומי המענק בהתאם לסוגי הפגיעות
סוג הפגיעה סכום המענק
קוודרופלגיה 2,500 $
עיוורון 2,300 $
פרפלגיה, קטיעת שתי רגליים, קטיעת שתי ידיים או כוויות 1,800 $
פגיעת ראש 1,500 $
  • המענק משולם בשקלים לפי שער הדולר היציג של בנק ישראל שהיה ב-16 לחודש שבו התקיימה הנסיעה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב:
    • שובר מכרטיס הטיסה של הזכאי (בסוגי הפגיעה קוודרופלגיה או עיוורון יש לצרף שני שוברים, אחד על שם הזכאי והשני על שם המלווה).
    • קבלה מקורית ממשרד הנסיעות על רכישת הכרטיסים, על שם הזכאי בלבד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים