נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת הסובל מאחת הפגיעות שיפורטו בהמשך, זכאי להחזר הוצאותיו על נסיעה פרטית לחו"ל
ניתן לממש את הזכאות פעם אחת ב-3 שנים
נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת שנשלח לחו"ל מטעם מקום עבודתו, זכאי להחזר הוצאות עבור מלווהו אחת לשנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת עם אחת הפגיעות המפורטות בהמשך זכאי להחזר הוצאותיו על נסיעה פרטית לחו"ל.

 • ניתן לממש את ההטבה אחת ל-3 שנים.

מי זכאי?

 • נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת, עם אחת מהפגיעות הבאות:
  • קוודרופלגיה
  • עיוורון
  • פרפלגיה
  • קטוע שתי רגליים
  • קטוע שתי ידיים
  • פגוע ראש
  • פגוע כוויות (צלקות)

גובה המימון

 • המימון מחושב בדולרים אך משולם בשקלים (בהתאם לשער הדולר).
 • גובה המימון תלוי בסוג הפגיעה.
סוג הפגיעה גובה התשלום (בדולרים)
טקסט קוודרופלגיה 2,500
עיוורון 2,300
פרפלגיה או קטוע שתי רגליים 1,800
קטוע שתי ידיים או פגוע ראש 1,500
פגוע כוויות (צלקות) 1,800-1,500 (עפ“י החלטת רופא)


תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הנפגע.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • שובר מכרטיס הטיסה של הזכאי (בסוגי הפגיעה קוודרופלגיה או עיוורון יש לצרף שני שוברים, אחד על שם הזכאי והשני על שם המלווה).
  • קבלה מקורית ממשרד הנסיעות על רכישת הכרטיסים, על שם הזכאי בלבד.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים