תורמי איברים זכאים להחזר כספי על רכישת ביטוח רפואי פרטי או תוכנית לשירותי בריאות נוספים (שב"ן)
סכום ההחזר הוא עד 64 ₪ לחודש (נכון לינואר 2023)
ההחזר ניתן למשך עד 60 חודשים (5 שנים) שמתחילים במהלך שלושת החודשים הראשונים אחרי הניתוח
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

מי שתרמו איבר להשתלה בגוף של אדם אחר זכאים להחזר כספי על רכישת ביטוח רפואי פרטי או שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים).

 • סכום ההחזר המירבי הוא 64 ₪ לחודש (נכון לינואר 2023).
 • ההחזר יינתן עבור 60 חודשים (5 שנים) שמתחילים במהלך שלושת החודשים הראשונים אחרי הניתוח לתרומת האיבר.
דוגמה
אם הניתוח לתרומת האיבר מבוצע ב-10.04.2024
 • 60 חודשי הזכאות להחזר יתחילו לכל המוקדם ב-01.05.2024 ולכל המאוחר ב-31.07.2024 (בתוך 3 חודשים אחרי החודש שבוצע בו הניתוח).
 • בהתאם לכך, 60 החודשים יסתיימו לכל המוקדם ב-30.04.2029 ולכל המאוחר ב-30.07.2029.
 • לא תהיה אפשרות להחזר על תשלומים ששולמו לביטוח לפני מאי 2024 או אחרי יולי 2029.
שימו לב: ההחזר ישולם בפועל במשך 60 חודשים החל מתום השנה הראשונה לתרומה (אחרי 09.04.2025).

|חתימה=נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:19, 3 באפריל 2023 (IDT)}}

מי זכאי?

 • מי שתרמו איבר לצורך השתלתו באדם אחר שהוא תושב ישראל וקיבלו תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את ההחזר בתנאי שלא עברו עדיין 12 חודשים ממועד התשלום בפועל (אם עברו 12 חודשים ממועד התשלום אין אפשרות לקבל החזר).
 • לקבלת ההחזר יש למלא את הפרטים בטופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות ולחתום עליו.
 • יש לצרף לטופס הבקשה:
  • צילום תעודת זהות (כולל הספח).
  • העתק של הפוליסה שנרכשה על שם תורמי האיבר.
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק האישי של מגישי הבקשה בלבד ולצרף צ'ק שסומן כמבוטל או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורמים, שמעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בדרכים הבאות:
  • למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 6744253.
  • לשלוח בדוא"ל לכתובת .
 • ההחזר ישולם בפועל החל מתום השנה הראשונה לתרומת האיבר (לקראת תום השנה נשלחת לתורמים תזכורת להגיש את הבקשה להחזר).

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:

חשוב לדעת

 • התורמים חייבים להיות בעלי הפוליסה (הפוליסה צריכה להיות רשומה על שמם), אך אין חובה שהם יהיו גם המוטב- האדם שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של אירוע ביטוחי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י