תורמי איברים זכאים להחזרים על הוצאות מסוימות שהיו להם בעקבות תרומת האיבר ולפיצוי על אובדן כושר ההשתכרות
ניתן לקבל החזר כספי בתנאי שלא עברו 12 חודשים ממועד התשלום בפועל
לא ניתן להעביר, לשעבד או לעקל כספים שמגיעים לתורמים עבור תרומת האיבר
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

אנשים שתרמו איבר להשתלה בגוף של אדם אחר זכאים להחזרים על הוצאות מסוימות שהיו להם כתוצאה מהתרומה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שתרמו איבר לצורך השתלתו באדם אחר שהוא תושב ישראל וקיבלו תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות.

שלבי ההליך

 • ניתן לקבל את ההחזר בתנאי שלא עברו עדיין 12 חודשים ממועד התשלום בפועל (אם עברו 12 חודשים ממועד התשלום אין אפשרות לקבל החזר).
 • יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש לצרף את פרטי חשבון הבנק האישי של מגישי הבקשה בלבד ולצרף צ'ק שסומן כמבוטל או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורמים, שמעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש את מסמכי הבקשה בדרכים הבאות:
  • למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 6744253.
  • לשלוח בדוא"ל לכתובת .
 • ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הזכאים בתוך 60 ימים מהמועד שבו הגישו את כל המסמכים הרלוונטיים.
 • לקבלת החזר עבור הוצאות נסיעה יש למלא את הפרטים בטופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות נסיעה ולחתום עליו.
 • לקבלת החזר עבור אובדן ימי השתכרות יש למלא את הפרטים בטופס בקשה להחזר בגין אובדן ימי השתכרות ולחתום עליו.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:

חשוב לדעת

 • התשלומים וההחזרים שמגיעים לתורמים על תרומת האיבר לא ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.