הקדמה:

נפגע פעולת איבה בדרגת נכות של 25% או יותר, שאושר לו מסלול שיקום כלכלי בעסק עצמאי, זכאי להחזר חד-פעמי של מס קנייה על פריט אחד בלבד שנרכש עבור העסק
שיעור ההחזר וסוג הציוד שעליו יחול ההחזר ייקבעו על ידי ועדה מיוחדת
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות של 25% או יותר, שאושר לו מסלול שיקום כלכלי בעסק עצמאי, זכאי להחזר חד-פעמי של מס קנייה על פריט אחד בלבד שנרכש עבור העסק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הציוד שעליו יחול ההחזר

  • ההחזר מוגבל לציוד מסחרי הקשור ישירות למהות העסק, והוא נועד לשיקום כלכלי ראשון או לביסוס עסק קיים, המשמש לו כמקור פרנסה.
  • ועדה מיוחדת תקבע את הציוד שעליו יחול ההחזר.

שיעור ההחזר

  • ועדה מיוחדת תקבע את שיעור ההחזר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים