הקדמה:

נפגע פעולת איבה בדרגת נכות של 25% או יותר, שאושר לו מסלול שיקום כלכלי בעסק עצמאי, זכאי להחזר חד-פעמי של מס קנייה על פריט אחד בלבד שנרכש עבור העסק
שיעור ההחזר וסוג הציוד שעליו יחול ההחזר ייקבעו על ידי ועדה מיוחדת


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות של 25% או יותר, שאושר לו מסלול שיקום כלכלי בעסק עצמאי, זכאי להחזר חד-פעמי של מס קנייה על פריט אחד בלבד שנרכש עבור העסק.

מי זכאי?

  1. הוא נכה בדרגת נכות 25% או יותר;
  2. אושר לו שיקום כלכלי בעסק עצמאי.

תהליך מימוש הזכות

  • למימוש הזכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור מגוריו של הנפגע.

הציוד שעליו יחול ההחזר

  • ההחזר מוגבל לציוד מסחרי הקשור ישירות למהות העסק, והוא נועד לשיקום כלכלי ראשון או לביסוס עסק קיים, המשמש לו כמקור פרנסה.
  • ועדה מיוחדת תקבע את הציוד שעליו יחול ההחזר.

שיעור ההחזר

  • ועדה מיוחדת תקבע את שיעור ההחזר.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים