הקדמה:

הורים שכולים, אלמנות ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לקבל מענק חד פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט אחד בלבד, החל על ציוד שנרכש לעסק עצמאי או לביסוסו
שיעור המענק ייקבע על ידי ועדת שיקום


הורים שכולים, אלמנות ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לקבל מענק חד פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט אחד בלבד, החל על ציוד שנרכש לעסק עצמאי או לביסוסו.

מי זכאי?

  • הורים שכולים, אלמנות ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה אשר בבעלותם עסק עצמאי.
הערת עריכה
האם אלמנים זכרים לא זכאים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.04.2014, 12:55 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
לצרף מסמכים? קבלות?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.04.2014, 12:55 (IDT)

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים