הורים שכולים, אלמנות ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לקבל מענק חד פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט אחד בלבד, החל על ציוד שנרכש לעסק עצמאי או לביסוסו
שיעור המענק ייקבע על ידי ועדת שיקום


הורים שכולים, אלמנות ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה זכאים לקבל מענק חד פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט אחד בלבד, החל על ציוד שנרכש לעסק עצמאי או לביסוסו.

מי זכאי?

  • הורים שכולים, אלמנות ויתומים של מי שנספה בפעולת איבה אשר בבעלותם עסק עצמאי.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים