הקדמה:

במקרה של התנהגות הפוגעת ברכוש בית הספר או בסביבתו רשאי בית הספר להטיל תשלום או שווה ערך לתשלום
הטלת תשלום היא אחת מהתגובות שבית הספר יכול לבחור בהן. יש לבחור את התגובות באופן הדרגתי, בהתאם להישנותה של ההתנהגות הפוגעת ובהתאם לגיל התלמיד


במקרה של פגיעה ברכוש או בחזות בית הספר, בית הספר רשאי להטיל על התלמיד הפוגע עונש כספי או שווה ערך לתשלום.

דוגמה
אם תלמיד התפרע ושבר עציץ בבית הספר, בית הספר יכול לדרוש ממנו להביא עציץ שווה ערך לעציץ ששבר.
 • במקרה של גרימת נזק לרכב ההסעה בזמן הנסיעה לבית הספר או ממנו, ניתן לדרוש תשלום פיצויים בגין הנזק שנגרם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידי בתי ספר שפגעו ברכוש או בחזות בית הספר.

קביעת הוראות בתקנון

 • על בית הספר לקבוע בתקנון הבית-ספרי הוראות בנוגע לשמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר.
 • על בית הספר לקבוע מראש את התגובה במקרה של הפרת הנהלים בנושא שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר, ולפרסם אותה במסגרת תקנון בית הספר.

טיפול במקרים של פגיעה בסביבה או בחזות בית הספר

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.
 • במקרה שהופרו הוראות התקנון בנושא שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר, על בית הספר לבחור תגובות באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההתנהגות הפוגעת ובהתאם לגיל התלמיד.
 • בית הספר יכול לבחור תגובה מתוך טווח התגובות הבאות:
  • קיום שיחת בירור עם התלמיד.
  • יידוע ההורים.
  • עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.
  • במקרים חוזרים - התייחסות בתעודה של התלמיד בסעיף ההתנהגות.
  • הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.
 • במקרה של אי הסכמה לתשלום שאינה מסיבות כלכליות, תיעשה התייעצות בית-ספרית, יוזמנו הורי התלמיד וייערך דיון על ההתנגדות.

חשוב לדעת

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

פסקי דין


חקיקה ונהלים