היעדרות במהלך יום העבודה לעובדי מדינה שבני זוגם מבצעים שירות מילואים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים
ראו הודעת נציבות שירות המדינה - הטבות לחיילי המילואים
כלל העובדות והעובדים המועסקים במשרה מלאה ובחזקתם ילד שטרם מלאו לו 13, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בתקופה שבני/בנות זוגם יצאו למילואים, אם היא נמשכת לפחות 5 ימים רצופים

בהתאם להודעת נציב שירות המדינה, עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מעצם קריאת הפתע עד לתום שירות המילואים של בן/בת הזוג.

מי זכאי?

  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם עונים על כל התנאים הבאים:
    • נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע (צו 8 או צו 9).
    • שירתו במילואים לפחות 10 ימים בשנה הקודמת לשנה שבה מתבקשת ההטבה.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובד/ת להציג במקום העבודה אישור על סיום שירות המילואים של בן/בת הזוג.

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים