עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים
כלל העובדות והעובדים המועסקים במשרה מלאה ובחזקתם ילד שטרם מלאו לו 13, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בתקופה שבני/בנות זוגם יצאו למילואים, אם היא נמשכת לפחות 5 ימים רצופים


בהתאם להודעת נציב שירות המדינה, עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מעצם קריאת הפתע עד לתום שירות המילואים של בן/בת הזוג.

מי זכאי?

  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם עונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע (צו 8 או צו 9).
  2. שירתו במילואים לפחות 10 ימים בשנה הקודמת לשנה שבה מתבקשת ההטבה.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובד/ת להציג במקום העבודה אישור על סיום שירות המילואים של בן/בת הזוג.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים