הקדמה:

עובדות ועובדים שבני/בנות זוגם שוהים בשירות מילואים זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום, בהתאם לתנאים
הזכאות מותנית בכך שהעובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה, שיש בחזקת העובד/ת ילד שטרם מלאו לו 13 שנה, ותקופת המילואים של בן/בת הזוג היא לפחות 5 ימים רצופים
שעת ההיעדרות היא בשכר, ואסור למעסיק להוריד אותה ממכסת שעות החופשה או שעות המחלה של העובד/ת
עובדים שנעדרים מעבודתם שעה ביום בשל מימוש הזכאות לשעת הורות, או בהתאם לנהוג במקום עבודתם לגבי קיצור שעות העבודה בשל הורות, אינם זכאים להיעדר שעה נוספת בשל שירות המילואים של בני זוגם


עובדות ועובדים שבני/בנות זוגם שוהים בשירות מילואים זכאים להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת ביום (מהיום הראשון לשירות המילואים), בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • העובדת זכאית לתשלום שכר עבור השעה הזו למרות היעדרותה. אין להוריד אותה ממכסת ימי המחלה או מימי החופשה של העובד/ת, והיא ניתנת בנוסף להפסקות שהעובדים זכאים להן.
 • עובדים שנעדרים מעבודתם שעה ביום בשל מימוש הזכאות לשעת הורות (שעת הנקה), או בהתאם לנהוג במקום עבודתם לגבי קיצור שעות העבודה בשל הורות, אינם זכאים להיעדר שעה נוספת בשל שירות המילואים של בן/בת הזוג, אלא אם היעדרות זו תהיה על חשבונם (כלומר ההיעדרות תנוכה משכרם או מכסת ימי החופשה הצבורים שלהם).
  • עובדים שנעדרים מעבודתם בשל הורות פחות משעה ביום, זכאים להיעדר מהעבודה גם בשל שהות בני זוגם בשירות מילואים ובתנאי שלא ייעדרו בסך הכל למעלה משעה ביום.

מי זכאי?

 • עובד/ת העונה על כל התנאים הבאים:
  1. בן/בת הזוג של העובד/ת שוהה בשירות מילואים לפחות 5 ימים רצופים.
  2. העובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה כפי כנהוג במקום העבודה (החל מחודש אפריל 2018 משרה מלאה היא 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות ובענפים מסוימים אף פחות מכך).
  3. בחזקת העובד/ת ילד שטרם מלאו לו 13 שנה.
  4. העובד/ת לא מנצל/ת במקביל את הזכאות להיעדר מהעבודה במסגרת שעת הורות (שעת הנקה) או במסגרת נוהג במקום העבודה המאפשר לעובדים לקצר את שעות העבודה בשל הורות. עובד/ת שנעדר/ת מהעבודה פחות משעה ביום בשל הורות, זכאי/ת להיעדר מהעבודה גם בשל שהות בן/בת הזוג בשירות מילואים ובתנאי שההיעדרות לא תעלה בסך הכל על שעה ביום.

הגבלת תקופת הזכאות לעובדים בגופים ביטחוניים

 • ראש רשות ביטחון (שב"כ, מוסד, משטרה, שירות בתי הסוהר, רשות הכבאות וההצלה) יכול לקבוע, בהחלטה מנומקת, שבשל צורך מבצעי חיוני חלק מהעובדים ברשות הביטחון לא יהיו זכאים להיעדרות זו לתקופה של 7 ימים, או יותר.

תהליך מימוש הזכות

 • עובדים המעוניינים לממש את זכאותם לשעת היעדרות בתקופה שבני זוגם שוהים בשירות מילואים צריכים להגיש למעסיק הודעה בכתב על כך.
 • להודעה יש לצרף אישור על שירות המילואים של בן/בת הזוג.

חשוב לדעת

 • היעדרות זו היא בתשלום, ואסור למעסיק לנכות אותה ממכסת ימי החופשה או המחלה של העובד/ת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים