הקדמה:

עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם
ראו הודעת נציבות שירות המדינה - הטבות לחיילי המילואים


בהתאם להודעת נציב שירות המדינה, עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם.

מי זכאי?

  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם עונים על כל התנאים הבאים:
    • נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע (צו 8 או צו 9).
    • שירתו במילואים לפחות 10 ימים בשנה הקודמת לשנה שבה מתבקשת ההטבה.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובד/ת להציג במקום העבודה אישור על סיום שירות המילואים של בן/בת הזוג.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים