עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם


בהתאם להודעת נציב שירות המדינה, עובדי מדינה שבני או בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן או בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם.

מי זכאי?

  • עובדי מדינה שבני או בנות זוגם עונים על כל התנאים הבאים:
    • נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע (צו 8 או צו 9).
    • שירתו במילואים לפחות 10 ימים בשנה הקודמת לשנה שבה מתבקשת ההטבה.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובד/ת להציג במקום העבודה אישור על סיום שירות המילואים של בן או בת הזוג.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים