הורה מאמץ רשאי להיעדר מעבודתו לצורך נסיעות לחו"ל למטרות אימוץ בין ארצי (אימוץ ילד מחו"ל), עד 45 יום במצטבר לכל היותר
אסור לפטר את העובד במהלך היעדרותו
ההיעדרות נחשבת לחופשה ללא תשלום והיא אינה נספרת לצורך חישוב זכויות התלויות בוותק
אם האימוץ נעשה ע"י שני בני הזוג, שניהם זכאים להיעדר מעבודתם
על העובד להודיע למעסיק על היעדרותו לפחות שבוע לפני כל נסיעה

הורה מאמץ רשאי להיעדר מעבודתו לצורך נסיעה למדינה אחרת למטרת אימוץ של ילד מחו"ל (אימוץ בין ארצי).

  • העובד זכאי להיעדר מעבודתו בתנאי שעמותה מוכרת (שבאמצעותה מתבצע האימוץ) אישראה בכתב לגבי כל אחת מהנסיעות שהיא דרושה למטרת האימוץ הבין ארצי.
  • מותר לעובד להיעדר מהעבודה לכל היותר במשך 45 יום במצטבר.
  • ההיעדרות נחשבת כחופשה ללא תשלום, ותקופה זו לא תיחשב לצורך הזכויות התלויות בוותק.
  • במהלך ההיעדרות אסור לפטר את העובד.

מי זכאי?

  • הורה מאמץ הנוסע לחו"ל לצורך אימוץ בין ארצי (אימוץ של ילד מחו"ל).
  • אם האימוץ נעשה על ידי שני בני הזוג, שניהם זכאים להיעדרות מעבודתם.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובד למסור למעסיקו הודעה על הנסיעה המתוכננת.
  • הודעה צריכה להיות מנוסחת בנוסח שקבע שר הכלכלה. לנוסח המדויק ראו הודעה לדוגמה.
  • על העובד למסור את ההודעה למעסיק שבעה ימים לפחות לפני מועד הנסיעה.
  • יש לצרף להודעה אישור בכתב מאת עמותה מוכרת, כי אותה נסיעה דרושה למטרת האימוץ הבין-ארצי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים