אסור לפטר עובד המועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק, מרגע שהודיע למעסיקו כי הוא עתיד לקבל לביתו ילד למטרת אימוץ
אסור לפטר כל עובד (גם אם הוא מועסק פחות מ-6 חודשים אצל המעסיק), אם הסיבה לפיטורים היא האימוץ המיועד
האיסור על הפיטורים חל עד לקבלת הילד או עד לתום תשעה חודשים מהרגע שקיבל העובד הודעה מעובד סוציאלי על כך שהוא עתיד לקבל ילד לאימוץ (לפי המוקדם מביניהם)
ניתן לפטר את העובד רק אם התקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים ורק אם הסיבה לפיטורים אינה האימוץ
במקרה של פיטורים שלא כדין ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק צפוי לקנס
למידע נוסף ראו סעיף 9 לחוק עבודת נשים


אסור לפטר עובד שהודיע למעסיקו כי קיבל הודעה מעובד סוציאלי על כך שהוא עתיד לקבל לביתו ילד למטרת אימוץ, וזאת אם העובד מועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק.

 • למעסיק אסור לפטר את העובד מרגע מסירת ההודעה ועד למועד שבו העובד מקבל את הילד לביתו, או עד תום 9 חודשים מהמועד שהודיע לו עובד סוציאלי שהוא עתיד לאמץ ילד, לפי המוקדם מביניהם.
 • אם מדובר באימוץ בין ארצי, והרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי אישרה כי העובד נמצא בשלב מתקדם של הליך האימוץ של ילד מסוים שנמצא עבורו במדינת חוץ, וחל עיכוב בהשלמת הליכי האימוץ שאינם תלויים בהורה המאמץ או בעמותה מוכרת באמצעותה מתבצע האימוץ, אסור לפטר את ההורה עד קבלת הילד לביתו גם אם משך התקופה הזו יעלה על תשעה חודשים. למידע נוסף ראו הארכת התקופה המוגנת מפני פיטורים להורה מאמץ באימוץ בין-ארצי בשל עיכוב בהליך האימוץ.
 • אם המעסיק רוצה לפטר עובד בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לפיטורים:
  • ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים לאימוץ.
  • לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם קשורים לאימוץ, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
  • החובה לבקש היתר לפיטורי עובד המועסק מעל 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה לעין כי ברור שאין קשר בין הפיטורים לאימוץ המיועד).
 • במקרה של פיטורי עובד ללא היתר ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק צפוי לקנס.
 • בכל מקרה אסור לפטר כל עובד (גם אם הוא מועסק פחות מ-6 חודשים אצל אותו מעסיק) אם סיבת הפיטורים היא האימוץ המיועד.
 • פיטורי עובד ללא היתר בטלים מעיקרם והעובד יהיה זכאי לכל זכויותיו כאילו לא פוטר מעולם.

מי זכאי?

 • עובד או עובדת שקיבלו הודעה מעובד סוציאלי לפי חוק אימוץ ילדים לפיה הם עתידים לקבל לביתם ילד למטרת אימוץ, והודיעו על כך למעסיקם.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע למעסיק על האימוץ המיועד. (האיסור על הפיטורים חל רק מרגע שהודיע העובד למעסיקו). מומלץ להודיע על כך בכתב.
 • אם העובד פוטר שלא כדין לפני שקיבל את הילד לביתו או לפני שחלפו תשעת החודשים מרגע מסירת ההודעה למעסיק (לפי המוקדם מביניהם), הפיטורים נחשבים כלא היו והעובד רשאי לנקוט את הצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היה העובד זכאי, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובד מעולם לא פוטר.

חשוב לדעת

 • גם לאחר קבלת הילד לביתו עשוי העובד להיות מוגן מפני פיטורים, וזאת אם יצא לחופשת לידה (חופשת אימוץ). במקרה כזה אסור לפטרו במשך חופשת הלידה ובמהלך 60 הימים שלאחר סיומה. למידע נוסף ראו חופשת לידה להורה מאמץ (חופשת אימוץ).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים