הקדמה:

סטודנטים לאחר לידה זכאים להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס בו חלה חובת נוכחות, לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה
סטודנטית שילדה זכאית לבחור בין זכות זו לבין העדרות מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות, לתקופה של 6 שבועות מיום הלידה
סטודנטים לאחר לידה זכאים להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנטים לאחר לידה זכאים להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה.

 • סטודנטית שילדה זכאית להיעדר מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות, לתקופה של 6 שבועות מיום הלידה. היא רשאית לבחור - האם להיעדר מ-30% מכלל השיעורים, בתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, או להיעדר מכלל השיעורים לתקופה של 6 שבועות מיום הלידה. הסטודנטית רשאית לבחור באחת האפשרויות, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.
דוגמה
סטודנטית ילדה ביום הראשון של סמסטר א'. היא רשומה בסמסטר זה לקורס אחד שיש בו חובת נוכחות. הקורס מתקיים פעם בשבוע, וסך כל השיעורים במהלך הסמסטר הוא 13. הסטודנטית יכולה לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
 • להיעדר ב-6 השבועות הראשונים של הסמסטר. כלומר להיעדר מ-6 שיעורים רצופים, המהווים קצת פחות ממחצית השיעורים בסמסטר.
 • להיעדר מ-30% מהשיעורים בתקופה של 15 שבועות מיום הלידה. כלומר, להיעדר מכ-4 שיעורים במהלך כל הסמסטר.
 • סטודנטים לאחר לידה זכאים להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.
 • מי זכאי?

  תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל: הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.

  חשוב לדעת

  • הזכות להיעדר מכלל השיעורים שחלה בהם חובת נוכחות לתקופה של 6 שבועות מיום הלידה ניתנת רק לסטודנטית שילדה.
  • במקרה בו הסטודנט/ית זכאי/ת להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל ייקבע בהתאם לנוהלי המוסד ובלבד שלא יפחת מ-30% או משיעור ההיעדרות בתקופה של 6 שבועות לאחר יום הלידה (לגבי סטודנטית שילדה).
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  שם כתובת טלפון
  גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
  מרכזי צעירים בישראל
  אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

  ראו בנוסף

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  תודות