סטודנטית שעוברת טיפולי פוריות זכאית להיעדר מ-30% מהשיעורים בקורס שיש בו חובת נוכחות, אם הסיבות להיעדרות קשורות לטיפולים
אם הסטודנטית זכאית להיעדר מסיבה נוספת, שיעור הזכאות להיעדר ייקבע על פי נוהלי מוסד הלימוד אך לא יפחת מ-30%
למידע רשמי ראו סעיפים 4(א), 4(ב) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטית שעוברת טיפולי פוריות זכאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, אם ההיעדרות נובעת מהטיפולים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על טיפולי הפוריות.

חשוב לדעת

  • במקרים שבהם הסטודנטית זכאית להיעדר מהלימודים מסיבה נוספת, שיעור הזכאות הכולל להיעדרות ייקבע בהתאם לנוהלי המוסד ובתנאי שלא יפחת מ-30%.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות