הקדמה:

סטודנטית בטיפולי פוריות זכאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, אם ההיעדרות נובעת מטיפול הפוריות
גם אם הסטודנטית זכאית להיעדר מסיבה אחרת, הזכאות להיעדרות לא תפחת מ-30%
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטית בטיפולי פוריות זכאית להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, אם ההיעדרות נובעת מטיפול הפוריות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור רפואי מתאים לגבי טיפולי פוריות.

חשוב לדעת

  • במקרה בו הסטודנטית זכאית להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל ייקבע בהתאם לנהלי המוסד ובלבד שלא יפחת מ-30%.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות