הורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל סיוע חד-פעמי בתחום הדיור באמצעות הלוואות ומענקים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל סיוע חד-פעמי בתחום הדיור.

 • ניתן לקבל סיוע עבור מטרה אחת בלבד מבין המטרות הבאות (אלא אם צוין בפירוש אחרת):

רכישת דירה ראשונה

 • מי שרוכשים דירה ראשונה זכאים לקבל מענק והלוואה:
  • מענק בסכום של עד 138,884 ₪.
  • הלוואה בסכום של עד 249,452 ₪.
 • זאת בתנאי שאין בבעלותם חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).

החלפת דירה

 • ההורים זכאים לקבל סיוע להחלפת הדירה אם מחיר הדירה שהם מוכרים לא עולה על המדרגה הראשונה שלא משולם עליה מס רכישה כשרוכשים דירת מגורים יחידה.
דוגמה
 • על חלק השווי שעד 1,978,745 ₪ לא ישולם מס רכישה, החל מ-16.01.2024 ועד 15.01.2025 (עד 1,919,155 ₪ בשנה שלפני כן).
 • זכאים לסיוע מי שפרט לדירה שאותה הם מוכרים אין בבעלותם חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
 • הסיוע יהיה עד סכום ההפרש בין מחירי הדירות ולא יותר מהתקרה שנקבעה:
  • הלוואה בסכום של עד 124,735 ₪
  • מענק בסכום של עד 48,555 ₪

שיפוץ הדירה

 • הורים שמשפצים את הדירה שהם מתגוררים בה יוכלו לקבל הלוואה עד סכום של 64,741 ₪.
 • ההלוואה תינתן לשיפוץ דירה שנמצאת בבעלותם או בקיבוץ שבו הם חברים, או לדירה שהם שוכרים בדיור הציבורי, וגם עבור שיפוץ ברכוש משותף (למשל שיפוץ הכניסה בבניין מגוריהם).
 • מי שקיבלו בעבר הלוואה לשיפוצים ולא מימשו את כל הסכום יוכלו לבקש הלוואה אחת נוספת לשיפוצים, עד לסכום הכולל המרבי.
שימו לב
ניתן לקבל את ההלוואה לשיפוצים בנוסף לסיוע עבור מטרה אחרת בתחום הדיור.

החזר משכנתא

 • הורים שלקחו משכנתא כדי לרכוש את דירתם היחידה וטרם החזירו את כולה עשויים לקבל הלוואה לצורך החזר (חלקי או מלא) של המשכנתא.
 • ההלוואה תינתן בתנאי שתפחית את סכום ההחזר החודשי של המשכנתא המקורית ב-20% לפחות, אחרי שהתבצעה פריסת תשלומים מקסימלית של יתרת המשכנתא מול הבנק.​
  • סכום ההלוואה למי שלקחו משכנתא לרכישת דירתם הראשונה - עד 249,452 ₪
  • סכום ההלוואה למי שלקחו משכנתא לצורך החלפת דירתם - 124,735 ₪

התקנת מעלון או מעלית

 • הורים שכולים זכאים למענק חד-פעמי להתקנת מעלון/מעלית בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הם זקוקים למעלון/מעלית בביתם מסיבה רפואית.
  • הם זקוקים למעלון/מעלית בביתם כי הם בגיל 65 ומעלה.
  • בבניין המשותף שבו הם מתגוררים הוחלט להתקין מעלית.
 • המענק יהיה בסכום של עד 48,555 ₪.

מי זכאי?

 • הורים שכולים של חללי פעולת איבה.
 • הסיוע ניתן עבור:
  • דירת מגוריהם של הזכאים
  • דירה שמיועדת למגורי הזכאים
  • בנייה שמיועדת למגורי הזכאים על קרקע בבעלותם
 • אם ההורים השכולים התגרשו לפני שקיבלו סיוע בדיור, כל אחד מהם יהיה זכאי/ת לקבל סיוע ברכישה/החלפת דירה. זאת בהצגת תעודת גירושין והסכם גירושין מלא שלפיו ההורה מחוסר/ת דיור, או נותר/ה עם חלק מהדירה, או נותר/ה עם כל הדירה אחרי שנדרש/ה לשלם עבורה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המטפל ולברר אילו מסמכים נדרשים להגשת הבקשה בהתאם למטרת הסיוע.
 • הבקשה תועבר לוועדת שיקום.
 • אם יוחלט לאשר את הבקשה, ועדת השיקום תקבע את היקף הסיוע בהתאם לכללים.

פנייה לוועדת חריגים

חשוב לדעת

 • להורים ששכלו יותר מילד אחד בפעולת איבה, או שכלו גם את בן/בת זוגם בפעולת איבה, הזכאות לסיוע תהיה כפולה.
 • הורים שכולים עשויים לקבל סיוע במימון שכירות פרטית לתקופה מוגבלת. למידע נוסף ראו סיוע במימון שכר דירה לבני משפחה של חללי פעולת איבה.
 • הורים של נפגע פעולת איבה שקיבל סיוע בדיור כבעל דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) ונפטר, לא יוכלו לקבל סיוע נוסף עבור רכישה/החלפת הדירה שהוריש להם אחרי שניתן לו הסיוע.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים