הקדמה:

ועדה רפואית לנכות כללית של המוסד לביטוח לאומי חייבת לקבוע את שיעור אחוזי הנכות כאשר מוגשת תביעה לקצבת נכות כללית, גם כאשר המבוטח אינו עומד בתנאי הזכאות לקצבה
בית הדין האזורי החזיר את עניינו של מבוטח לדיון בוועדה רפואית כדי שזו תקבע את שיעור נכותו הכוללת, שכן שיעור הנכות עשוי לסייע לו בקבלת הטבות אחרות מחוץ לביטוח הלאומי

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו
מס' תיק:
בל (ת"א) 4909-09‏
תאריך:
10.03.2013

רקע עובדתי

  • מבוטח הגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת נכות כללית.
  • התביעה נדחתה על ידי פקיד התביעות, בנימוק שהמבוטח אינו עומד בתנאי הזכאות לקצבה הקשורים לגובה הכנסותיו מעבודה, כפי שהיו תקפים בעת הגשת התביעה (הכנסותיו עלו על 25% מהשכר הממוצע ולא צומצמו ב-50% לפחות).
  • מכיוון שנשללה זכאותו של המבוטח לקצבה ללא קשר לשיעור אחוזי הנכות (אלא בגלל אי עמידתו בתנאים הקשורים לגובה הכנסותיו), הוועדה הרפואית כלל לא קבעה את נכותו הרפואית הכוללת של המבוטח.
  • המבוטח ערער על ההחלטה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו וטען, בין היתר, כי היה על המוסד לביטוח לאומי לקבוע את נכותו הרפואית הכוללת, אף אם לא חל צמצום בהכנסותיו (וגם אם הוא לא יהיה זכאי לקצבת נכות מהמוסד לביטוח הלאומי), וזאת כדי שקביעת הנכות תוכל לשמש אותו בהליכים אחרים מחוץ לביטוח הלאומי, למשל לצורך הטבות במס הכנסה.

החלטת בית הדין האזורי

  • בית הדין האזורי בתל אביב יפו קבע כי גם אם המבוטח אינו עונה לתנאי הזכאות לקצבה, עדיין חייבת הוועדה הרפואית לבדוק אותו ולקבוע בפועל את שיעור נכותו הכוללת, כדי לא למנוע ממנו הטבות מגופים אחרים, אשר אינם קשורים במוסד לביטוח לאומי.

משמעות

חשוב לדעת

  • סוגיה דומה במהותה הועלתה בפסק הדין אחר, שם קבע בית הדין הארצי כי מבוטח שנקבעו לו אחוזי נכות גבוהים, והוא כבר מיצה את זכויותיו לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, רשאי בכל מקרה לערור על שיעור הנכות לוועדה רפואית לעררים, כדי שיוכל לנצל הטבות אשר אינן קשורות לביטוח לאומי.
  • החל משנת 2009 שונו תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות, ובין היתר הוסר התנאי המתיחס להשתכרות שלא תעלה על 25% מהשכר הממוצע. למידע על תנאי הזכאות העדכניים לקבלת קצבת נכות ראו קצבת נכות כללית.

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • פסק הדין באדיבות אתר נבו.