מבוטח זכאי לערער על החלטת ועדה רפואית לנכות כללית של המוסד לביטוח לאומי, כדי שיוכל לקבל הטבות שונות אשר אינן קשורות בביטוח הלאומי ונוגעות לחיקוקים או גופים אחרים
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי זכות הערעור תינתן גם כאשר המבוטח כבר מיצה את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי, וברור כי לא יוכל לקבל גמלאות נוספות או גמלה בשיעור גבוה יותר
מבוטח רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בלי קשר לאחוזי הנכות שנקבעו לו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:דב"ע נה0-127
תאריך:26.05.1996
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה למבוטח נכות בשיעור של 95%.
 • כתוצאה מכך, קיבל המבוטח את כלל ההטבות אותן היה זכאי לקבל אותה העת מהביטוח הלאומי: קצבת נכות כללית בשיעור של 100% וגמלת ניידות.
 • המבוטח ביקש להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, כדי שתיקבע לו נכות רפואית בשיעור 100%, וזאת במטרה לקבל הטבות נוספות מחוץ לביטוח הלאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי סירב להעביר את העניין לדיון בפני ועדה רפואית לעררים, בנימוק שהמבוטח מקבל קצבת נכות בשיעור של 100%, וממילא שינוי אחוזי הנכות לא יביא לשינוי בגובה הקצבה או לקבלת גמלה נוספת אחרת.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 • המבוטח ערער על החלטת הביטוח הלאומי בפני בית הדין האזורי לעבודה, וטען כי על המוסד לאפשר לו לערער על נכותו הרפואית, משום שאם תיקבע לו 100% נכות, הוא צפוי לקבל הטבות מכח חיקוקים אחרים.
 • המבוטח פירט בתביעתו הטבות רלוונטיות לדוגמא: זכויות בהתאמת מגורים לנכים; פטור ממס רכישה בהחלפת מגורים; הנחה בתשלומי ארנונה; הנחות ומלגות לילדיו במוסדות להשכלה גבוהה; הנחות ברכישת תרופות, ועוד.
 • המוסד לביטוח לאומי ביקש לדחות את התביעה, וטען כי חוק הביטוח הלאומי מאפשר ערעור על החלטת ועדה רפואית רק אם אחוזי הנכות אינם מזכים את הנכה בגימלה.
 • בית הדין האזורי אימץ את עמדת המוסד לביטוח לאומי ודחה את התביעה. על החלטה זו ערער המבוטח בפני בית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה הבהיר, כי ישנו חסר בחוק הביטוח הלאומי, אשר מעניק את זכות הערעור על החלטה רפואית למי שזקוק לכך להשגת זכות מכוח חוק הביטוח הלאומי, אך אינו מתייחס למקרים בהם המבוטח מעוניין להשיג זכויות מכח חקיקה אחרת או נהלים של גופים ציבוריים.
 • בית הדין ביקש למלא את החסר וקבע כי יש לאפשר למבוטח לערער על החלטת הוועדה הרפואית, כדי להשיג זכויות או הטבות אשר אינן קשורות במוסד לביטוח לאומי.

משמעות

 • ניתן לערער על החלטת ועדה רפואית, ללא תלות באחוזי הנכות שקבעה הוועדה.
 • מבוטח זכאי לערער על החלטת ועדה רפואית, גם אם שינוי אחוזי הנכות לא צפוי להשפיע על גובה הקצבאות או על סוג ההטבות להן הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי, אלא על הטבות מכח חיקוקים או גופים אחרים בלבד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו