הקדמה:

מי שעקב ליקוי צומצם כושרם להשתכר או לתפקד במשק בית, יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית
כיצד ממלאים טופס תביעה לקצבת נכות? ראו סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי
שירות חדש מטעם המוסד לביטוח לאומי מאפשר להגיש את התביעה באמצעות מוקד טלפוני 3928*
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דף זה עוסק בהליך הגשת התביעה לקבלת קצבת נכות כללית.

 • כלל התהליך לקבלת הקצבה אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך. ראו בתרשים הבא, וגם בפירוט השלבים הצפויים בהמשך.
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים בביטוח הלאומי תושבי ישראל שליקוי גופני, שכלי או נפשי כתוצאה ממחלה, מתאונה או מלידה, מצמצם את כושרם להשתכר או לתפקד במשק בית (במקרה של עקרת בית).
 • ניתן להגיש את התביעה לקצבת נכות החל מגיל 18, ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.
  • צעירים בגילאי 16 - 18 יכולים להגיש תביעה אם היו "עובד קטין" בסמוך למועד שנגרם להם אי הכושר להשתכר.

הכנות נדרשות

 • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין לקראת הגשת התביעה את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשוים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו להם.
 • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנה הרפואית.
 • כמו כן, ניתן למצוא פירוט של מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות ברשימת הדפים הספציפיים להן.
דוגמה
 • אם אדם מגיש את הבקשה לקצבה בהקשר של מחלת לב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד מחלות/ליקויים שעשוים להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
 • נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והקפיד להגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא סוכרת.
 • ואם, למשל, הוועדה הרפואית קבעה לו:
  • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב.
  • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
 • לפי הנתונים האלה תיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
 • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

הגשת התביעה

 • יש למלא טופס תביעה לקצבת נכות כללית, ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • תעודות רפואיות וכל מסמך רפואי אחר, לרבות אישורים על טיפולים (ראו "הכנות נדרשות" למעלה).
  • אישורים על עבודה ושכר ממקום העבודה, למבוטח שעובד.
  • אם התובע הוא תלמיד בבית ספר לחינוך מיוחד, יש לצרף אישור מבית הספר.
  • כל מסמך נוסף שעשוי לסייע בהוכחת הזכאות לקצבה.
  • פרטי חשבון הבנק שאליו תועבר הקצבה.
 • הדרכים להגשת התביעה:
  • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים בהגעה פיזית לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, וכן באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף.
  • ישנה אפשרות להגיש את התביעה גם באופן מקוון, באמצעות שירות הטפסים הלאומי באינטרנט. לשם כך יש לסרוק את המסמכים שצויינו לעיל, ולצרפם לטופס התביעה המקוון.
  • בנוסף, המוסד לביטוח לאומי מפעיל מוקד טלפוני 3928* שניתן להתקשר אליו. נציגי המוקד ימלאו את התביעה, ויעדכנו את הפונה לגבי המשך הטיפול.
 • עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות, ויצרף את השומות האחרונות של מס ההכנסה שברשותו.
 • ראו מידע מפורט על המשך התהליך לאחר שהתביעה הוגשה.
טיפ
עד שקצבת הנכות מאושרת, ניתן להגיש תביעה להבטחת הכנסה, בהתאם לכללי הזכאות.

מסלול מהיר לאנשים עם מוגבלות קשה

מידע לחולי סרטן

טופס רפואי

 • האגודה למלחמה בסרטן הפיקה בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי טופס פניה למילוי על-ידי הרופא המטפל (אונקולוג/המטולוג), שיש לצרפו לשאר המסמכים המוגשים עם הבקשה.

שחרור מהתייצבות בפני הוועדה הרפואית

 • את הנכות הרפואית ניתן לקבוע על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להופיע בפני הוועדה הרפואית.
 • לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה מכתב הסכמה של החולה להחלטת הוועדה על סמך מסמכים בלבד. ניתן להוריד את המכתב מאתר האגודה למלחמה בסרטן.
 • למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים שבהם הוועדה תמצא לנכון לזמן את החולה להופיע בפניה.

מידע לעיוורים ולקויי ראייה

 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, עיוורים ולקויי ראייה לא נדרשים יותר לעבור בדיקות ראייה גם במוסד לביטוח לאומי וגם בשירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) שבמינהל המוגבלויות (לשעבר השירות לעיוור), אלא מספיקה אחת מהבדיקות הבאות:
 • מי שיפנה תחילה למוסד לביטוח לאומי ייבדק על-ידי המוסד, ואם ייקבעו לו 90% ומעלה בגין ליקוי ראייה, ניתן יהיה להעביר את הבדיקה לשירות רש"ט, שיפעל על פיה.
 • בפנייה לבדיקה של שירות רש"ט, ניתן יהיה להעביר את חוות הדעת של רופא השירות אל הביטוח הלאומי. הרופא יחווה את דעתו גם בנושא קביעת דרגת אי כושר (לנכות כללית). המוסד לביטוח לאומי יחליט לגבי המשך הטיפול ללא צורך בזימון נוסף של התובע לוועדה.
 • כדי לאפשר את העברת המידע הרפואי בין הגופים, הנבדק צריך לחתום כי הוא מסכים לכך.


המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לנכות כללית
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • במקרים מסוימים המסמכים ששלחתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא תצטרכו להופיע בפני הוועדה הרפואית.
קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
 • במקרים הבאים יועבר הטיפול בעניינכם לפקיד התביעות לשם קביעת דרגת אי כושר:
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות.
  • לעקרת בית- אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
 • ישנן זכויות הניתנות בגין אחוזי נכות רפואית, ללא תלות בקביעה של דרגת אי כושר וזכאות לקצבת נכות.
 • אם נקבעה לכם נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה תתבקשו להמציא חומר רפואי עדכני ותזומנו לוועדה רפואית נוספת.
החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר
 • הפקיד בודק שוב את הכנסותיכם, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם.
 • הפקיד קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלכם משפיעה על כושרכם לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית- על הכושר לתפקד במשק הבית), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום.
במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לראיון אצלו.
קבלת ההודעה
 • תזכורת חשובה:
  • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
תשלום הקצבה לזכאים
 • למי שנקבעה דרגת אי כושר המזכה בקצבה, תשולם קצבת הנכות בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
 • מי שמשולמים לו דמי מחלה, יחל לקבל את הקצבה בתום פרק הזמן שבו קיבל את דמי המחלה.
 • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה או לחשבונו של האפוטרופוס (אם מונה לזכאי אפוטרופוס).
 • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה.
 • מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100% לתקופה של 6 חודשים לפחות זכאי לתשלום קצבת הנכות מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר.
  • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם לו לאחר היום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר.
  • למי שזכאים לתוספת עבור בני זוג ו/או ילדים, התוספת לא תשולם עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, אלא רק מהיום ה-91.
  • למי שזכאי בתקופה זו גם לקצבת שירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה הגבוהה מבין השתיים.
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
 • לפי חוק הביטוח הלאומי, במקרים שבהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, ניתן לערער על החלטתה.
 • למרות זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר, ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה.
 • ככל שהדבר אפשרי, רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (תוך 60 יום), אולם המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לקצבת נכות כללית

ארגוני סיוע

חוקים ותקנות

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.