ניתן להגיש תלונה לאגף השרות במשרד הבריאות בכל נושא הקשור לטיפולי שיניים
מתלונן שאינו מעוניין שפרטיו יימסרו לגורם שעליו הוא התלונן, צריך לבקש זאת במפורש בגוף התלונה
השירות אינו כרוך בתשלום
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


אגף השרות - תחום פניות הציבור במשרד הבריאות מטפל בתלונות ובפניות הציבור בכל נושא הקשור לטיפולי שיניים.

 • במסגרת שירות זה ניתן לפנות למחלקה לתלונות ופניות הציבור ברפואת שיניים במינהל איכות ושירות בנושאים הקשורים לתחום רפואת השיניים:
  • בתחום הקליני - פניות הקשורות לאנשי מקצוע ברפואת השיניים: רופאי שיניים, שינניות וטכנאי שיניים;
  • בכל תחום אחר הקשור לרפואת שיניים.
 • התלונות נבדקות על-ידי אנשי מקצוע בעלי ידע ומומחיות בתחום. בדיקת התלונה מתייחסת להיבט המקצועי בלבד.
 • למידע לגבי תלונות בשאר תחומי הרפואה שמטופלות על-ידי המחלקה הכללית לפניות הציבור במשרד הבריאות, ראו כאן.

מי זכאי?

 • כל אדם המעוניין להגיש תלונה בנושאים מתחום רפואת השיניים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקה לתלונות ופניות הציבור ברפואת שיניים באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: *5400 08-6241010 (מוקד פניות טלפוני)
  • פקס: 02-5655962
  • דוא"ל:
  • דואר: פניות הציבור - רפואת שיניים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים, מיקוד 9101002.
 • על הפנייה לכלול:
  • פרטים מזהים של המתלונן והנפגע (אין הכרח שהמתלונן והנפגע יהיו אותו אדם).
  • דרכי התקשרות לפונה - שם הפונה, כתובת דואר, טלפון (רצוי סלולרי) וכתובת דוא"ל.
  • פרטים מהותיים לגבי האירוע: הפגיעה, הנפגע, השתלשלות האירועים, שם וכתובת המרפאה, שמות אנשי הצוות המעורבים וכל פרט אחר שיכול לסייע בבירור התלונה.
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים.
  • אם הפונה איננו הנפגע עצמו - ייפוי כוח מאת הנפגע כשיש חשש לחשיפת מידע אישי או רגיש.
  • אם הפונה מעוניין לשמור על אנונימיות, עליו לציין זאת במפורש במסגרת התלונה/הפנייה.

שלבי ההליך

 • הפונה יקבל בתוך שבועיים מענה ראשוני הכולל אישור על קבלת הפנייה והסבר קצר על מועד משוער למענה.
 • בהתאם לצורך, הפונה יתבקש לשלוח חומר רפואי לגבי הטיפול שקיבל.
 • הפעולות שיינקטו במסגרת הטיפול בתלונה:
  • קבלת חוות דעת מטעם רופא שאינו הרופא שהתלונה הוגשה כלפיו (במקרה שהתלונה הוגשה לגבי רופא).
  • בדיקת תוקף הרישיון של הרופא שהתלונה הוגשה כלפיו.
  • בקשה לתגובת הרופא שהתלונה הוגשה כלפיו בצירוף רשומה רפואית מלאה של הפונה.
  • בדיקת הרשומה הרפואית למול התלונה והסקת מסקנות.
  • סיכום ממצאי הבדיקה ומסקנותיה והעברתם לפונה ולרופא שהתלונה הוגשה כלפיו.
  • במקרים מסוימים, בהתאם לממצאי הבדיקה, ייתכן שתוגש המלצה לפתיחת הליך משמעתי בבית הדין המשמעתי.
 • בתום הבירור ולאחר גיבוש המסקנות יישלח לפונה מענה מפורט בכתב הכולל את ההמלצות שהתקבלו. פרטים אלה יועברו גם למי שהוגשה נגדו התלונה.

חשוב לדעת

 • כחלק מבירור התלונה מועבר שם המתלונן אל הגוף/הגורם שעליו הוגשה התלונה.
 • מתלונן רשאי לבקש לשמור על אנונימיות כדי ששמו לא יועבר אל הגורם שעליו הוא התלונן, אולם לשם כך עליו לציין זאת במפורש בעת הגשת התלונה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים