הממונה על חוק עבודת נשים (גורם ממשל)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אחראית על יישום הוראות חוק עבודת נשים.
לפרטי ההתקשרות עם הממונה, ראו "תחום עבודת נשים" בדף מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.

פרטים

כתובת רשמית:
דרך מנחם בגין 125 ת"א, קומה 12.
טלפון:
03-7347911/2
פקס:
03-7347870

תפקיד

  • אכיפת חוק עבודת נשים.
  • בחינת בקשות של מעסיקים לפיטורי נשים המוגנות על פי חוק עבודת נשים ומתן היתרים במידה והבקשה מוצדקת.

נושאים וזכויות


ארגוני סיוע