הקדמה:

הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אחראית על יישום הוראות חוק עבודת נשים.
לפרטי ההתקשרות עם הממונה, ראו "תחום עבודת נשים" בדף מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.

פרטים

כתובת רשמית:
דרך מנחם בגין 125 ת"א, קומה 12.
טלפון:
03-7347911
03-7347912
פקס:
03-7347870

תפקיד

  • אכיפת חוק עבודת נשים.
  • בחינת בקשות של מעסיקים לפיטורי נשים המוגנות על פי חוק עבודת נשים ומתן היתרים במקרה שהבקשה מוצדקת.

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע