הקדמה:

הממונה על חוק עבודת נשים אחראית על יישום הוראות חוק עבודת נשים.
לפרטי ההתקשרות עם הממונה, ראו "תחום עבודת נשים" בדף מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.

פרטים

כתובת רשמית:
דרך מנחם בגין 125 ת"א, קומה 12.
טלפון:
03-7347916
074-7696238
פקס:
074-7993008

תפקיד

  • אכיפת חוק עבודת נשים.
  • בחינת בקשות של מעסיקים לפיטורי נשים המוגנות על פי חוק עבודת נשים ומתן היתרים במקרה שהבקשה מוצדקת.

נושאים וזכויות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע