הקדמה:

כל נותן שירות ציבורי מחויב לאפשר לחירשים וכבדי שמיעה לקבל את המידע שהוא מוסר להם בדפוס או בכתב יד
בתנאים מסוימים (שיפורטו בהמשך) נותני שירות ציבורי מחויבים לספק לחירשים וכבדי שמיעה שירותי תרגום לשפת הסימנים
במקומות ובמקרים שבהם אין חובה להנגיש להם את המידע, חירשים וכבדי שמיעה יכולים לעשות שימוש בשעות התרגום והתמלול האישיות שהם זכאים לקבל


בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), חירשים וכבדי שמיעה זכאים להנגשת מידע שנמסר להם בעת קבלת שירות ציבורי (שירות שניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום הנותן שירות לציבור, כגון סניף דואר או בנק).

מי זכאי?

 • כל אדם חירש או כבד שמיעה הזקוק להנגשת המידע שנמסר לו כשהוא מקבל שירות ציבורי.

תהליך מימוש הזכות

 • נותן השירות הציבורי יחליט באיזה אמצעי הנגשה להשתמש לאחר שהתייעץ עם האדם המקבל את השירות (שיש לו מוגבלות בשמיעה).

מסירת מידע כתוב (תמלול)

 • נותן השירות מחויב לאפשר לחירשים וכבדי שמיעה לקבל את המידע שהוא מוסר להם בדפוס או בכתב יד (כולל כתיבה במחשב).

תרגום המידע לשפת הסימנים

 • נותן השירות מחויב לספק לחירשים וכבדי שמיעה שירותי תרגום בשפת הסימנים, כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. המידע שצריך להנגיש הוא מורכב, דורש התדיינות ממושכת ובעל חשיבות גבוהה עבור מקבל השירות (למשל בעת קבלת שירותים כספיים או משפטיים).
  2. מקבל השירות הגיש לנותן השירות בקשה לקבל שירותי תרגום בשפת הסימנים, בזמן סביר לפני המועד של קבלת השירות הציבורי.
 • התרגום ייעשה על-ידי על ידי אדם המיומן בשפת הסימנים, באחת מהשפות הרשמיות שהאדם עם המוגבלות דובר בה, לא כולל אנגלית.
שימו לב
 • מטופלים חירשים וכבדי שמיעה ומי שמטפלים בהם יכולים לקבל שירותי תרגום מרחוק במהלך הטיפול.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות.

מהו שירות ציבורי?

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים