כל נותן שירות ציבורי מחויב לאפשר לחירשים וכבדי שמיעה לקבל את המידע שהוא מוסר להם בדפוס או בכתב יד
בתנאים מסוימים (שיפורטו בהמשך) נותני שירות ציבורי מחויבים לספק לחירשים וכבדי שמיעה שירותי תרגום לשפת הסימנים
במקומות ובמקרים שבהם אין חובה להנגיש להם את המידע, חירשים וכבדי שמיעה יכולים לעשות שימוש בשעות התרגום והתמלול האישיות שהם זכאים לקבל


חירשים וכבדי שמיעה זכאים להנגשת מידע שנמסר להם בעת קבלת שירות ציבורי (שירות שניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום הנותן שירות לציבור, כגון סניף דואר או בנק).

מי זכאי?

 • כל אדם חירש או כבד שמיעה שזקוק להנגשת המידע שנמסר לו כשהוא מקבל שירות ציבורי.

תהליך מימוש הזכות

 • נותן השירות הציבורי יחליט באיזה אמצעי הנגשה להשתמש אחרי שהתייעץ עם מקבלי השירות (בעלי הלקות בשמיעה).

מסירת מידע כתוב (תמלול)

 • נותן השירות מחויב לאפשר לחירשים וכבדי שמיעה לקבל את המידע שהוא מוסר להם בדפוס או בכתב יד (כולל כתיבה במחשב).

תרגום המידע לשפת הסימנים

 • נותן השירות מחויב לספק לחירשים וכבדי שמיעה שירותי תרגום בשפת הסימנים, כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. המידע שצריך להנגיש הוא מורכב, דורש התדיינות ממושכת ובעל חשיבות גבוהה עבור מקבל השירות (למשל בעת קבלת שירותים כספיים או משפטיים).
  2. מקבל השירות הגיש לנותן השירות בקשה לקבל שירותי תרגום בשפת הסימנים, בזמן סביר לפני המועד של קבלת השירות הציבורי.
 • התרגום ייעשה על-ידי אדם המיומן בשפת הסימנים, באחת מהשפות הרשמיות שהאדם עם המוגבלות דובר בה, לא כולל אנגלית.
שימו לב
 • מטופלים חירשים וכבדי שמיעה ומי שמטפלים בהם יכולים לקבל שירותי תרגום מרחוק במהלך הטיפול.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות.

מהו שירות ציבורי?

 • שירות ציבורי הוא שירות הניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
 • מקום ציבורי הוא מקום בו ניתן שירות לכלל האוכלוסייה או לחלק לא מסוים שלה.
דוגמה
המקומות הבאים מוגדרים כמקומות ציבוריים: בית חולים, בית ספר, בניין משרדים, בנק.
 • גוף ציבורי מוגדר כמשרד ממשלתי (כולל יחידותיו השונות), כנסת, רשות מקומית או תאגיד שהוקם מתוקף חוק.
דוגמה
גופים ציבוריים שמחויבים לספק לאנשים עם מוגבלות מלווה שיסייע להם בזמן שהותם במקום: מפעל הפיס, עירייה, ביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים