אנשים שמצבם הכלכלי הורע באופן משמעותי ובלתי צפוי בעקבות אירוע שקרה להם, יכולים להגיש בקשה להנחה בארנונה מהרשות המקומית ("בקשה למחזיק שהוא נזקק")
ועדת ההנחות ברשות המקומית רשאית לאשר, בהתאם לשיקול דעתה, הנחה עד לשיעור של 70%
למידע נוסף ראו פרק ג' ופרק ד' לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)


אנשים שמצבם החומרי הורע באופן משמעותי ובלתי צפוי בעקבות אירוע שקרה להם, עשויים לקבל הנחה בארנונה בשיעור של עד 70%.

מי זכאי?

  • מי שקרה לו אירוע שגרם להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצבו החומרי (התקנות אינן מפרטות לגבי שיעורי ההרעה במצב הכלכלי או מבחן ההכנסות במקרים אלה).
דוגמה
הרעה משמעותית שחלה במצב הכלכלי של אדם בעקבות פיטורים, מחלה פתאומית, או פטירת בן משפחה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה למחזיק שהוא "נזקק".
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
  • אל הטופס יש לצרף מסמכים ואישורים לגבי הכנסותיהם של מגיש הבקשה ומי שמתגוררים עמו בדירה.
  • טופס הבקשה יועבר לגזבר הרשות ולמנהל מחלקת הרווחה, שיצרפו אליו חוות דעת ויעבירו את הבקשה להחלטתה של ועדת ההנחות ברשות המקומית.
  • ייתכן שיידרשו ממגיש הבקשה פרטים או מסמכים נוספים לצורך הדיון בבקשתו.
  • בהסתמך על טופס הבקשה, המסמכים וחוות הדעת, ועדת ההנחות תחליט אם לאשר את ההנחה, ובאיזה שיעור (עד לשיעור של 70%).
  • החלטת הוועדה תינתן בכתב, בצירוף נימוקים.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים