בעל עסק המקבל הנחה בארנונה עבור דירת המגורים שבה הוא מחזיק, עשוי, בתנאים מסויימים, לקבל הנחה בארנונה גם עבור העסק
שיעור ההנחה יהיה לכל היותר שיעור ההנחה שניתנת לו עבור דירת המגורים שבה הוא מחזיק
ההנחה תינתן לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של שטח העסק
ההחלטה אם להעניק את ההנחה היא בשיקול דעת הרשות המקומית, והיא אינה מחוייבת להעניק אותה


בעל עסק המקבל הנחה בארנונה עבור דירת המגורים שבה הוא מחזיק, עשוי לקבל הנחה בארנונה גם עבור העסק, בהתקיים תנאים מסויימים המפורטים בהמשך.

 • הרשות אינה מחוייבת להעניק הנחה בארנונה לבעל עסק שעומד בתנאים, והדבר נתון לשיקול דעתה. יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית.
 • שיעור ההנחה יהיה לכל היותר שיעור ההנחה שניתנת לו באותה שנת כספים עבור דירת המגורים שבה הוא מחזיק.
 • ההנחה תינתן לגבי 40 המטרים הרבועים הראשונים של שטח העסק.

מי זכאי?

 • מחזיק בנכס שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. הוא בעל העסק ואין בבעלותו עסק נוסף.
  2. עבור בעל עסק שהוא גבר - גילו 65 שנים לפחות ועבור בעלת עסק שהיא אישה - גילה 60 שנים לפחות.
  3. שטח העסק אינו עולה על 75 מ"ר.
  4. הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪.
  5. הוא זכאי להנחה בארנונה הניתנת לבעלי הכנסה נמוכה בעד דירת המגורים שהוא מחזיק בה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק, בבקשה לקבל הנחה בארנונה לעסק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים