הקדמה:

דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בניידותם
סכום דמי הליווי הוא 2,364 ש"ח בחודש, נכון ל-2021 (בעקבות השוואתו לסכום קצבת ניידות)
החל ממרץ 2018 משולמים לכל הזכאים דמי ליווי בשיעור אחיד, ונשים זכאיות לדמי ליווי עד גיל 67 (במקום עד גיל 62 לפני כן)


דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בפעילויות המצריכות ניידות.

 • נכון ל-2021, סכום דמי הליווי הוא 2,364 ש"ח בחודש.
שימו לב

}}

מי זכאי?

 • בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה קבועה שגילו 18 ומעלה, המתגורר בקהילה ומנהל יחידת משק בית עצמאית (כולל בהוסטל או בדיור מוגן).
 • מתקיים לגביו לפחות אחד מהמצבים הבאים:
  • היעדר ראייה מוחלט.
  • חדות ראייה שאינה עולה על 1/60 בעין הטובה, לאחר תיקון (משקפיים).
  • שדה ראייה של עשר מעלות ומטה בעין הטובה.

מי לא זכאי

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך בדיקת הזכאות לדמי ליווי כלול אוטומטית בבדיקת זכאות לתעודת עיוור, ויישום ההחלטה מובא לידיעת הפונה במכתב אישי.
 • התהליך זהה גם למי שכבר נמצאת ברשותו תעודת עיוור, ומעוניין לבדוק רק את זכאותו לדמי ליווי (כגון צעיר בעל תעודת עיוור שהגיע לגיל 18).
 • לפירוט התהליך ראו תעודת עיוור / לקוי ראייה.
 • מי שאושרה לו הזכאות, צריך להעביר את המסמכים הבאים:
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור על ניהול חשבון מהבנק.
  • טופס הצהרה (נספח ד' להוראת התע"ס).
  • אישור מביטוח לאומי על גובה קצבת נכות/קצבת שירותים מיוחדים
 • את המסמכים יש לשלוח אל:
  • שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה - רש"ט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  • רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.
 • דמי הליווי ישולמו ישירות לחשבון הבנק של הזכאים ב-28 בכל חודש.
 • הזכאות לדמי ליווי תחושב ממועד האישור של רופא האמון (או ממועד החלטת ועדת העררים במקרה של ערעור), למשך התקופות הבאות:
  • למי שנמצא בתהליך שיקום - לתקופה של 6 חודשים.
  • למי שעובד, לסטודנט, לאזרח ותיק עובד או למי שמשרת בצה"ל/שירות לאומי - לתקופה של 12 חודשים.
  • למי שאינו עובד - לתקופה בלתי מוגבלת.
 • מי שחלו שינויים במצבו, יעדכן על כך את השירות לעיוור בתוך 10 ימים מהשינוי, בהתאם לטופס ההצהרה (נספח ד' להוראה 6.1 בתע"ס).

ערעור

 • מי שאינו שבע רצון מההחלטה של שירות רש"ט לגבי הזכאות, יכול להגיש ערעור.
 • הערעור יועבר לוועדה של השירות, שיושבים בה רופא עיניים בכיר ועו"ס מומחית בתחום השיקום.
 • הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה בדואר.
 • יש לנמק בכתב את הסיבה לערעור, ולצרף חומר רפואי רלוונטי התומך בכך.
 • ניתן לשלוח את הערעור למטה שירות רש"ט באחת מהדרכים הבאות:
 • החלטת הוועדה הרפואית תישלח בדואר אל הפונה.


תשלום רטרואקטיבי

 • מי שמעוניין לקבל החזר רטרואקטיבי של דמי ליווי צריך לערער בפני ועדה מקצועית עליונה.
 • בוועדה זו יושבים נציג מנהל המוגבלויות, נציג הפיקוח הארצי של שירות רש"ט ונציג ציבור.
 • יש למלא טופס פנייה ולצרף חומר רלוונטי המצביע על הסיבה לערר.
 • יש לשלוח את הפנייה אל:
  • שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה - רש"ט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  • רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.

בדיקה חוזרת

 • מי שלא אושרה לו הזכאות לדמי ליווי, רשאי להיבדק שוב כעבור שנה.
 • מי שחלה החמרה במצב הראייה שלו, רשאי להיבדק לפני שתמה שנה ממועד הבדיקה הקודמת, אם יציג אישור מרופא עיניים לגבי ההחמרה.
 • מי שחלו שינויים במצבו, יעדכן על כך את השירות לעיוור בתוך 10 ימים מהשינוי, בהתאם לטופס ההצהרה (נספח ד' להוראה 6.1 בתע"ס).

איסור על עיקול דמי ליווי

 • לא ניתן לעקל דמי ליווי שמגיעים לעיוור או לקוי ראיה, גם אם נפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל.
 • אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מרגע שהועברו אליו. (לאחר 30 יום ניתן יהיה לעקל כספים אלה מתוך החשבון, אם החייב לא משך אותם עדיין).
 • למידע נוסף ראו נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • דמי ליווי אינם מחושבים כהכנסה לצורך זכאויות שונות מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 • במשפחה שבה שני בני הזוג עיוורים, הזכאות תחושב בנפרד לכל אחד מהם.
 • החל ממרץ 2018 משולמים דמי ליווי בשיעור אחיד לכל הזכאים (כולל מי שאינם לומדים או עובדים) וכן לנשים עד גיל 67 (במקום גיל 62 לפני כן).

פסקי דין

 • בג"ץ 8202/17 (באתר נבו)- יש להעלות את שיעור דמי הליווי כך שישתווה לסכום קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, רטרואקטיבית מיום 05.12.2018.

חקיקה ונהלים


גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות