חוק ההוצאה לפועל מפרט רשימה של פריטים שאותם אסור לעקל, גם אם ניתן צו עיקול על כל נכסי החייב
אם נציגי ההוצאה לפועל עיקלו אחד מפריטים אלה, ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל
ניתן לעקל נכסים אלה אם מדובר בתיק מזונות והנכסים נמצאים אצל צד שלישי


חוק ההוצאה לפועל מפרט שורה של נכסים (פריטים, רכוש, כספים וזכויות) שלא ניתן לעקל וצו עיקול על כלל נכסי החייב לא חל עליהם.

נכסים שלא ניתן לעקל כאשר הם נמצאים אצל החייב או אצל אחרים

 • אסור לעקל את המיטלטלין הבאים, גם כאשר ניתן צו לעיקול כל נכסי החייב:
  • צורכי אוכל למחייתו של החייב ובני משפחתו ל-30 יום.
  • מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח כלי בית, בתנאי שכל אלה הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו אשר גרים איתו.
  • תשמישי קדושה (כולל אביזרים בבית תפילה שנועדו לאפשר את קיום התפילה באופן סביר). למרות זאת, אם החוב נובע מרכישת אותם תשמישי קדושה, אזי מותר לעקל אותם.
  • בעלי חיים, כלים מיטלטלין ומכשירים אחרים שבלעדיהם החייב אינו יכול לעבוד לפרנסתו (למשל מונית של נהג מונית, סוס המשמש לרכיבה לצורך פרנסה) בתנאי שהמכונות אינן יקרות מ-5,000 ₪ ושהמיטלטלין האחרים אינם יקרים יותר מ-1,300 ₪. למרות זאת, אם החוב נובע מרכישת אותם מכשירים או בעלי חיים, אזי מותר לעקל אותם.
  • כלים מכשירים ובעלי חיים השייכים לנכה ונחוצים לו בגלל נכותו (למשל: כלב נחייה, מכשיר שמיעה וכו'). למרות זאת, אם החוב נובע מרכישת אותם מכשירים או בעלי חיים, אזי מותר לעקל אותם.
  • חיות מחמד.
  • פריט אחד מכל אחד מארבעת הסוגים הבאים (אלא אם החוב שבגללו הוטל העיקול נובע מרכישתם של אותם פריטים, ואז מותר לעקל אותם):
   • מכשיר טלויזיה ששוויו אינו עולה 500 ₪ או מכשיר רדיו ששוויו אינו עולה על 150 ₪.
   • מחשב אישי ששוויו אינו עולה על 1,000 ₪ או מדפסת ששוויה אינו עולה על 200 ₪.
   • מכשיר טלפון ששוויו אינו עולה על 150 ₪.
   • מכונת כביסה ששוויה אינו עולה על 1,000 ₪.
דוגמה
 • אם בביתו של החייב נתפסו שני מכשירי טלוויזיה ששוויים נמוך מ-500 ₪ ושני מכשיר רדיו ששוויים אינו עולה על 150 ₪, אסור לעקל רק אחד מתוך ארבעת המכשירים שנתפסו. ניתן יהיה לעקל שלושה מתוך ארבעת המכשירים.
 • אם בביתו של החייב נתפסו גם שלושה מחשבים (בשווי נמוך מ-1,000 ₪ לכל מחשב) שתי מדפסות (בשווי נמוך מ-200 ₪) ושלושה מכשירי טלפון ששוויים נמוך מ-150 ₪, ניתן יהיה לעקל שניים מתוך שלושת המחשבים, אחת מתוך שתי המדפסות, ושני מכשירי טלפון.

כספים שלא ניתן לעקל

כספים שנמצאים בפועל אצל גורם שלישי

 • ככלל, כל נכס שאסור לעקל אותו על-פי חוק, אינו ניתן לעיקול בין אם הוא אצל החייב ובין אם הוא אצל צד שלישי.
 • בנוסף, קיימות בחוק הוראות לגבי הכספים הספציפיים הבאים של החייב שנמצאים אצל צד שלישי, ולא ניתן לעקל אותם:
 • למרות זאת, אם מדובר בתיק מזונות המגיעים מהחייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, ניתן לעקל את הכספים הללו.
דוגמה
 • אדם חייב מזונות לילדיו.
 • אותו אדם זכאי למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) מרשות המסים.
 • ניתן לעקל את כספי המענק המגיעים לו ולהעבירם לילדיו לשם כיסוי חוב המזונות, גם אם טרם חלפו 90 ימים מהיום שהועברו הכספים מרשות המסים אל חשבון הבנק של האב, וגם אם טרם הועברו כלל אל חשבון הבנק.

כספים המשולמים לצורכי דיור של החייב

 • לא ניתן לעקל את הכספים הבאים:
  • כספים שמקבל החייב לצורך רכישה או השכרה של דיור חלופי לאחר שדירתו עוקלה.
  • כספים שמקבל החייב כסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מרגע שהועברו אליו).
 • למרות זאת, אם הזוכה הוא בעל הדירה שמשכיר את הדירה לחייב, והחוב הוא עבור שכר הדירה שהחייב לא משלם, ניתן לעקל את הסכומים הללו.

דמי ליווי לעיוורים

 • לא ניתן לעקל כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה כדמי ליווי לעיוור.
 • אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מרגע שהועברו אליו.

גמלאות המוסד לביטוח לאומי

 • לא ניתן לעקל גמלאות וקצבאות שמשולמות לחייב מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם כבר הועבר התשלום לחשבון הבנק של החייב, לא ניתן לעקל אותו במשך 30 יום (במהלך תקופה זו יוכל החייב למשוך את הכספים לידיו). לאחר 30 יום ניתן לעקל את הכספים הללו מחשבון הבנק של החייב.
 • למרות זאת, אם תיק ההוצאה לפועל נפתח נגד החייב בגין חוב מזונות, ניתן יהיה לעקל את הגמלאות והקצבאות המגיעות לחייב מהמוסד לביטוח לאומי ללא כל הגבלה.

תשלומים מטעם צה"ל לחיילים בשירות חובה

קצבאות ותשלומים לניצולי שואה

 • לא ניתן לעקל קצבאות ותשלומים מסוימים המשולמים לניצולי שואה.
 • אם הכספים הועברו לחשבון הבנק של ניצול השואה, לא ניתן לעקל אותם במשך 30 ימים. במקרים מסוימים קיימת הגבלה על עיקול הכספים גם לאחר תום 30 הימים.
 • אם מדובר בעיקול לצורך תשלום מזונות או מלוות מדינה ניתן יהיה לעקל את הסכומים או חלקם.
 • למידע נוסף ראו קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.

כספים שהופקדו לקופת גמל לצורך פיצויי פיטורים או קצבה

 • לא ניתן לעקל כספים שהופקדו בקופת גמל לטובת פיצויי פיטורים או קצבה (פנסיה), לפני שהגיע המועד בו זכאי החייב למשוך את הכספים.
דוגמה
 • כספים שהופרשו לביטוח הפנסיוני (החלק של המעסיק והחלק של העובד) והמיועדים לתשלום קצבה
 • סכומים הפריש המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים בביטוח הפנסיוני, ואשר מצטרפים לחיסכון הפנסיוני וכל עוד הם מיועדים לתשלום קצבה ולא למשיכה בסכום חד-פעמי

מענק הסתגלות המשולם לאישה נפגעת אלימות

כספים שמגיעים לחייב כשיפוי, פיצוי או תגמול בגין אירוע ביטוחי רפואי

 • לא ניתן לעקל כספים שחייב קיבל כשיפוי, פיצוי או תגמול במסגרת אחד מאלו:
  • סל שירותי הבריאות.
  • פוליסת ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות.
  • פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחוץ לארץ.
  • פוליסת ביטוח סיעודי.
שימו לב
אם חייב קיבל כספים בשיעור העולה על 100% מהנזק שנגרם לו (במסגרת פוליסת ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל או פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחו"ל), יהיה ניתן להורות על עיקול ייתרת הסכומים שקיבל מעבר ל-100%.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים