הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים לתשלום אגרת חידוש רישיון נהיגה בתעריף של 10 ש"ח בלבד
למידע נוסף, ראו אגרות רישיונות נהיגה באתר השירותים והמידע הממשלתי


חיילי מילואים זכאים לשלם 10 ש"ח (במקום התעריף הרגיל) עבור אגרת חידוש רישיון הנהיגה לתקופה של 10 שנים.

מי זכאי?

  • חייל הזכאי לתעודת משרת מילואים פעיל - ביצע לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים, בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • הזכאות תקפה ל-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת 20 ימי שמ"פ).
דוגמה
חייל מילואים ביצע 23 ימי שמ"פ בשנת 2015. החייל יהיה זכאי לשלם מחיר סמלי של 10 ש"ח עבור אגרת חידוש רישיון הנהיגה, החל מיום 01.05.2016 ולמשך 3 שנים עד ליום 30.04.2019.

תהליך מימוש הזכות

  • מימוש הזכאות נעשה אוטומטית - משרד הביטחון מעביר למשרד התחבורה את רשימת הזכאים להטבה, על-פי חישוב תקופת המילואים בשנה שלפני חידוש רישיון הנהיגה.
  • ההנחה תינתן לחייל בתנאי שתאריך חידוש רשיון הנהיגה חל ב- 3 השנים שבהן תעודת משרת מילואים פעיל שלו תקפה.
  • לבירורים ניתן לפנות לטלפונים הבאים:
    • מוקד פניות: 03-7379500, בימים א'-ה' בין השעות 19:00-08:00.
    • קצין מילואים ראשי: 03-5692526.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים