בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים לתשלום אגרת חידוש רישיון נהיגה בתעריף של 10 ₪ בלבד
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים לשלם 10 ₪ (במקום התעריף הרגיל) עבור אגרת חידוש רישיון הנהיגה.

מי זכאי?

 • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנתיים רצופות.
  • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).
 • הזכאות מותנית בכך שתאריך חידוש רישיון הנהיגה חל בתקופה שקיים בה אישור זכאות דיגיטלי של "משרת מילואים פעיל".
דוגמה
 • חייל מילואים ביצע 23 ימי שמ"פ בשנת 2021.
 • הוא זכאי לשלם מחיר סמלי של 10 ₪ עבור חידוש רישיון הנהיגה החל מ-01.05.2022 ועד ל-01.05.2025.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים