בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים לתשלום אגרת חידוש רישיון נהיגה בתעריף של 10 ₪ בלבד
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים לשלם 10 ₪ (במקום התעריף הרגיל) עבור אגרת חידוש רישיון הנהיגה.

מי זכאי?

  • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
    • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
    • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות.
  • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).* הזכאות מותנית בכך שתאריך חידוש רישיון הנהיגה חל בתקופה שקיים בה אישור זכאות דיגיטלי של "משרת מילואים פעיל".
דוגמה
  • חייל מילואים ביצע 23 ימי שמ"פ בשנת 2020.
  • הוא זכאי לשלם מחיר סמלי של 10 ₪ עבור חידוש רישיון הנהיגה החל מ-01.05.2021 ועד ל-30.04.2024.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים