הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה בתשלום אגרת הרישוי השנתית לרכב (כולל אופנוע) בהתאם למספר ימי המילואים שביצעו
הזכאות תקפה למשך 3 שנים, החל מ-1 במאי בשנה שלאחר ביצוע ימי המילואים
למידע נוסף, ראו אגרות לחידוש רישיון רכב באתר משרד התחבורה


משרת מילואים פעיל זכאי להנחה בתשלום אגרת הרישוי השנתית לרכב (כולל אופנוע), בהתאם למספר ימי השמ"פ שביצע.

 • ההנחה נקבעת באחוזים ממחיר אגרה ממוצעת.
 • ההנחה ניתנת עבור רכב אחד בלבד בבעלות פרטית (שאינה ליסינג, עסקית וכו'), גם אם הבעלות משותפת עם בן/בת הזוג.
 • חייל שבבעלותו יותר מרכב אחד, יקבל את ההנחה עבור הרכב הראשון שאגרת הרישוי השנתית שלו מתחדשת בשנת הזכאות המתחילה ב-1 במאי ומסתיימת ב-30 באפריל בשנה שאחריה.

מי זכאי?

 • כל משרת מילואים פעיל זכאי ל- 5% הנחה ממחיר האגרה (59 ש"ח, נכון ל-2016).
 • מי שבהתאם לימי השמ"פ שביצע בשנה החולפת, נקבעו לו 1.5 נקודות זיכוי בתגמול הנוסף, זכאי ל- 10% הנחה (118 ש"ח, נכון ל-2016).
 • מי שבהתאם לימי השמ"פ שביצע בשנה החולפת, נקבעו לו 2 נקודות זיכוי בתגמול הנוסף, זכאי ל- 15% הנחה (177 ש"ח, נכון ל-2016).

משך הזכאות

 • הזכאות של משרת מילואים פעיל תקפה למשך 3 שנים קלנדריות שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמו ימי השמ"פ.
דוגמה
חייל מילואים שביצע 15 ימי שמ"פ בשנת 2015, זכאי להנחה של 5% באגרת הרישוי החל מיום 01.05.2016 ולמשך 3 שנים, עד ליום 30.04.2019.

תהליך מימוש הזכות

 • רשימת חיילי המילואים הזכאים להנחה נקבעת על ידי צה"ל ונשלחת למשרד התחבורה, במועד קבוע פעם בשנה.
 • בזמן תשלום האגרה, ההנחה מחושבת לחייל המילואים באופן אוטומטי.
 • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים 1111.
 • כמו כן, מי שזכאי להנחה ורכש רכב ישירות מהיבואן, יפנה למוקד המילואים לצורך הטיפול בהחזר.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים