הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה בתשלום אגרת הרישוי השנתית של רכב נוסעים או אופנוע, בהתאם למספר ימי המילואים שביצעו
הזכאות תקפה למשך 3 שנים, החל מ-1 במאי בשנה שלאחר ביצוע ימי המילואים
בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים גם להנחה באגרת חידוש רישיון נהיגה


משרת מילואים פעיל זכאי להנחה בתשלום אגרת הרישוי השנתית של רכבו.

 • הרכבים המזכים בהנחה הם אופנוע או רכב מסוג M1 - רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים בנוסף למושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • ההנחה ניתנת בהתאם למספר ימי השמ"פ שביצע משרת המילואים.
 • בכל מקרה, אגרת הרישוי לא תפחת מ-10 ש"ח.

שיעורי ההנחה (נכון לשנת 2020)

 • מי שביצע עד 19.5 ימי שמ"פ בשנה החולפת (ולכן אינו זכאי לתגמול הנוסף או זכאי לתגמול בשווי של עד נקודת זיכוי אחת), זכאי להנחה של 59 ש"ח.
 • מי שביצע 20-36.5 ימי שמ"פ בשנה החולפת (ולכן נקבעו לו 1.5 נקודות זיכוי בתגמול הנוסף), זכאי להנחה של 118 ש"ח.
 • מי שביצע 37 ימי שמ"פ או יותר בשנה החולפת (ולכן נקבעו לו 2 נקודות זיכוי בתגמול הנוסף), זכאי להנחה של 177 ש"ח.

מי זכאי?

 • כל משרת מילואים פעיל.
 • ההנחה ניתנת עבור רכב אחד בלבד בבעלות פרטית (שאינה ליסינג, עסקית וכו'), גם אם הבעלות משותפת עם בן/בת הזוג.
 • חייל שבבעלותו יותר מרכב אחד, יקבל את ההנחה עבור הרכב הראשון שאגרת הרישוי השנתית שלו מתחדשת בשנת הזכאות המתחילה ב-1 במאי ומסתיימת ב-30 באפריל בשנה שאחריה.

משך הזכאות

 • הזכאות של משרת מילואים פעיל תקפה למשך 3 שנים קלנדריות שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמו ימי השמ"פ.
דוגמה
 • חייל מילואים שביצע 15 ימי שמ"פ בשנת 2018, זכאי לתגמול נוסף בשווי של נקודת זיכוי אחת (כלומר תינתן לו הנחה בסך 59 ש"ח).
 • הזכאות להנחה היא החל מה-01.05.2019 ולמשך 3 שנים, עד ל-30.04.2022.

תהליך מימוש הזכות

 • רשימת חיילי המילואים הזכאים להנחה נקבעת על ידי צה"ל ונשלחת למשרד התחבורה, במועד קבוע פעם בשנה.
 • בזמן תשלום האגרה, ההנחה מחושבת לחייל המילואים באופן אוטומטי.
 • בכל מקרה שבו לא ניתנה ההנחה בשל אירוע שעבר על הרכב המזכה (גניבה, "אובדן גמור" עקב תאונה, מכירה, או כל סיבה אחרת) ויש בבעלותו של חייל המילואים רכב אחר, עליו להודיע על השינוי כדי לקבל את ההנחה.
 • מי שמעוניין לשנות את מספר הרכב כדי לקבל הנחה על רכב אחר, יפנה פנייה מקוונת בנושא רישיון רכב.
 • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים 1111.
 • מי שזכאי להנחה ורכש רכב ישירות מהיבואן, יפנה למוקד המילואים לצורך הטיפול בהחזר.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים