בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה בתשלום אגרת הרישוי השנתית של רכב נוסעים או אופנוע, בהתאם למספר ימי המילואים שביצעו
הזכאות תקפה למשך 3 שנים החל מ-1 במאי בשנה שאחרי ביצוע ימי המילואים
בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים גם להנחה באגרת חידוש רישיון נהיגה


משרת מילואים פעיל זכאי להנחה בתשלום אגרת הרישוי השנתית של רכבו.

 • הרכבים המזכים בהנחה הם אופנוע או רכב מסוג M1 - רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים בנוסף למושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
 • ההנחה ניתנת בהתאם למספר ימי השמ"פ שביצע משרת המילואים.
 • בכל מקרה, אגרת הרישוי לא תפחת מ-10 ₪.

שיעורי ההנחה

 • מי שביצעו עד 19.5 ימי שמ"פ בשנה החולפת (ולכן לא זכאים לתגמול הנוסף או זכאים לתגמול בשווי של עד נקודת זיכוי אחת), יקבלו הנחה של 64 ₪.
 • מי שביצעו 36.5-20 ימי שמ"פ בשנה החולפת (ולכן נקבעו להם 1.5 נקודות זיכוי בתגמול הנוסף), זכאים להנחה של 129 ₪.
 • מי שביצעו 37 ימי שמ"פ או יותר בשנה החולפת (ולכן נקבעו להם 2 נקודות זיכוי בתגמול הנוסף), זכאים להנחה של 193 ₪.
 • משרתי מילואים פעילים שהם גם בעלי תג חניה לנכה זכאים לשלם אגרת רישוי בסך 10 ₪.

מי זכאי?

 • כל משרת מילואים פעיל.
 • ההנחה ניתנת עבור רכב אחד בלבד בבעלות פרטית (שאינה ליסינג, עסקית וכו'), גם אם הבעלות משותפת עם בן/בת הזוג.
 • מי שבבעלותם יותר מרכב אחד, יקבלו את ההנחה עבור הרכב הראשון שאגרת הרישוי השנתית שלו מתחדשת בשנת הזכאות שמתחילה ב-1 במאי ומסתיימת ב-30 באפריל בשנה שאחריה.

משך הזכאות

 • הזכאות תקפה למשך 3 שנים החל מ-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבוצע בה שירות המילואים המזכה.
דוגמה
 • חייל מילואים שביצע 15 ימי שמ"פ בשנת 2020 (וזכאי לתגמול נוסף בשווי של נקודת זיכוי אחת).
 • הוא יהיה זכאי להנחה בתשלום האגרה החל מ-01.05.2021 ולמשך 3 שנים, עד ל-30.04.2024.

תהליך מימוש הזכות

 • רשימת חיילי המילואים שזכאים להנחה נקבעת על ידי צה"ל ונשלחת למשרד התחבורה פעם בשנה.
 • זכאים שהרכב רשום על שם בן/בת זוגם יכולים להוסיף את עצמם כשותפים לרישיון הרכב.
 • בזמן תשלום האגרה ההנחה מחושבת לזכאים באופן אוטומטי.
 • אם ההנחה לא ניתנה בגלל אירוע שעבר על הרכב המזכה (גניבה, "אובדן גמור" עקב תאונה, מכירה, או כל סיבה אחרת) ויש בבעלות של הזכאי רכב אחר, עליו להודיע על השינוי כדי לקבל את ההנחה.
 • מי שמעוניינים לשנות את מספר הרכב כדי לקבל הנחה על רכב אחר יפנו באופן מקוון (בנושא רישיון רכב).
 • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון 1111 שלוחה 4.
 • זכאים שרכשו רכב ישירות מהיבואן יפנו למוקד המילואים לצורך הטיפול בהחזר.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים