ביצוע הליך פונדקאות מותנה בכך שייערך הסכם בכתב בין האם הנושאת וההורים המיועדים
ההסכם טעון אישור של ועדת אישורים, ועליו לעמוד במספר תנאים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות
שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל

השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת כדי למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים תבוצע אך ורק אם נערך הסכם בכתב, בין האם הנושאת להורים המיועדים.

  • יש להעביר את ההסכם לאישורה של ועדת אישורים.
  • כדי שהסכם לנשיאת עוברים יאושר על ידי הוועדה, עליו לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק ובתנאים נוספים שנקבעו על ידי הוועדה.
  • חלק מהתנאים מתייחסים להורים המיועדים וחלק לאם הנושאת.
  • למידע נוסף על התנאים הנדרשים ראו:
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.