הקדמה:

בני זוג שהם גבר ואישה, או אישה ללא בן-זוג, רשאים להתקשר בהסכם עם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם
אסור להשתמש בביצית של האם הפונדקאית במסגרת ההליך
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאות


שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל

בני זוג (גבר ואישה), שהאישה מתקשה להרות או שההריון עלול לסכן אותה, רשאים להיקשר בהסכם עם אם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם. ההסכם טעון אישור של הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.

מי זכאי?

 • הורים מיועדים- בני זוג (גבר ואישה), או אישה ללא בן-זוג (אם מיועדת יחידה), העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם בגירים (מעל גיל 18).
  2. הם תושבי ישראל.
  3. האישה אינה יכולה להרות באופן טבעי, או שההריון מסכן את בריאותה.
 • בנוסף, על ההורים המיועדים לעמוד בתנאים המקדימים הבאים לצורך אישור ההסכם על-ידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים:
  1. הם מתאימים מבחינה רפואית לתהליך.
  2. הם מתאימים מבחינה פסיכולוגית לתהליך.
  3. הם קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים (מפסיכולוג או עובד סוציאלי), כולל ייעוץ לגבי אפשרויות הורות אחרות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • כאשר מדובר בהורים מיועדים שהם בני-זוג, החוק אינו מחייב שימוש בביצית של האם המיועדת. ניתן לבצע הליך פונדקאות שבמהלכו מופרית ביצית שהתקבלה מתרומת ביצית, ובלבד שההפריה בוצעה בזרעו של האב המיועד.
 • החוק אוסר על שימוש בביצית של האם הנושאת (הפונדקאית).
 • אם מיועדת יחידה זכאית לעשות שימוש בתרומת זרע לצורך הליך הפונדקאות, אך הביצית המופרית תהיה שלה בלבד. היא אינה רשאית לבצע את ההליך באמצעות תרומת ביצית.
 • במאי 2012 פרסמה הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל המלצות הקוראות להרחיב את מעגל הזכאים להשתמש בהליך הפונדקאות, אולם המלצותיה טרם אומצו בחקיקה.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.