הזכות להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים (פונדקאות) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בני זוג (גבר ואישה), שהאישה מתקשה להרות או שהריון עלול לסכן אותה, רשאים להיקשר בהסכם עם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם
אסור להשתמש בביצית של האם הפונדקאית במסגרת ההליך


בני זוג (גבר ואישה), שהאישה מתקשה להרות או שההריון עלול לסכן אותה, רשאים להיקשר בהסכם עם אם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם. ההסכם טעון אישור של הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.

מי זכאי?

 • בני זוג (גבר ואישה), אשר עונים על כל התנאים הבאים, רשאים להיקשר בהסכם עם אם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם:
  1. בגירים (מגעל גיל 18);
  2. תושבי ישראל;
  3. האישה אינה יכולה להרות באופן טבעי, או שההריון מסכן את בריאותה.
 • לצורך אישור ההסכם ע"י הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על בני הזוג לעמוד מספר תנאים מקדימים נוספים:
  1. הם מתאימים מבחינה רפואית לתהליך;
  2. הם מתאימים מבחינה פסיכולוגית לתהליך;
  3. הם קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים (מפסיכולוג או עובד סוציאלי), כולל יעוץ בדבר אפשרויות הורות אחרות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • החוק אינו מחייב שימוש בביצית של האם המיועדת. ניתן לבצע הליך פונדקאות שבמהלכו מופרית ביצית שהתקבלה מתרומת ביצית, ובלבד שההפריה בוצעה בזרעו של האב המיועד.
 • החוק אוסר על שימוש בביצית של האם הנושאת (הפונדקאית).
 • בחודש מאי 2012 פרסמה הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל המלצות שקוראות להרחיב את מעגל הזכאים להשתמש בהליך הפונדקאות, אולם עד כה טרם אומצו המלצות אלה בחקיקה.

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.