הקדמה:

בני זוג שהם גבר ואישה, או אישה בלא בן-זוג, רשאים להתקשר בהסכם עם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם
אסור להשתמש בביצית של האם הפונדקאית במסגרת ההליך
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאותבני זוג (גבר ואישה), שהאישה מתקשה להרות או שההריון עלול לסכן אותה, רשאים להיקשר בהסכם עם אם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם. ההסכם טעון אישור של הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.

מי זכאי?

 • הורים מיועדים המוגדרים באופן הבא:
  • בני זוג (גבר ואישה), או אישה ללא בן-זוג (אם מיועדת יחידה), אשר עונים על כל התנאים הבאים:
   1. בגירים (מגעל גיל 18);
   2. תושבי ישראל;
   3. האישה אינה יכולה להרות באופן טבעי, או שההריון מסכן את בריאותה.
 • לצורך אישור ההסכם ע"י הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים על ההורים המיועדים לעמוד מספר תנאים מקדימים נוספים:
  1. הם מתאימים מבחינה רפואית לתהליך;
  2. הם מתאימים מבחינה פסיכולוגית לתהליך;
  3. הם קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים (מפסיכולוג או עובד סוציאלי), כולל יעוץ בדבר אפשרויות הורות אחרות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • כאשר מדובר בהורים מיועדים שהם בני-זוגהחוק אינו מחייב שימוש בביצית של האם המיועדת. ניתן לבצע הליך פונדקאות שבמהלכו מופרית ביצית שהתקבלה מתרומת ביצית, ובלבד שההפריה בוצעה בזרעו של האב המיועד.
 • החוק אוסר על שימוש בביצית של האם הנושאת (הפונדקאית).
 • אם מיועדת יחידה זכאית לעשות שימוש בתרומת זרע לצורך הליך הפונדקאות, אך הביצית המופרית תהיה שלה בלבד, והיא אינה יכולה לבצע את ההליך באמצעות תרומת ביצית.
 • בחודש מאי 2012 פרסמה הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל המלצות שקוראות להרחיב את מעגל הזכאים להשתמש בהליך הפונדקאות, אולם עד כה טרם אומצו המלצות אלה בחקיקה.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.