בני זוג (לרבות בני זוג מאותו מין), או איש/ה ללא בני זוג, רשאים להתקשר בהסכם עם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם
אסור להשתמש בביצית של האם הפונדקאית במסגרת ההליך
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאות


שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל

בני זוג (לרבות בני זוג מאותו מין) וכן איש או אישה ללא בן זוג, שאינם יכולים לשאת היריון בעצמם או שההיריון מהווה סכנה לבריאותה של האישה, רשאים להיקשר בהסכם עם אם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם.

מי זכאי?

 • הורים מיועדים - בני זוג (לרבות בני זוג מאותו מין), או איש או אישה ללא בני זוג, העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם מעל גיל 18, ולפחות אחד מההורים המיועדים מתחת לגיל 54 (לוועדת האישורים סמכות לאשר פונדקאות גם אם ההורים עברו את הגיל המקסימלי).
  2. הם תושבי ישראל.
  3. הם אינם יכולים להרות באופן טבעי, או שההיריון מסכן את בריאותה של האישה.
  4. לגבי בני זוג, אין להם יותר משני ילדים משותפים.
  5. לגבי הורה מיועד/ת יחיד/ה, אין לה או לו יותר משני ילדים גנטיים.
  6. הם לא הורשעו או מתנהל נגדם הליך פלילי שיש לו משמעות לגבי טובת הילד.
 • בנוסף, על ההורים המיועדים לעמוד בתנאים המקדימים הבאים לצורך אישור ההסכם על-ידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים:
  1. הם מתאימים מבחינה רפואית לתהליך.
  2. הם מתאימים מבחינה פסיכולוגית לתהליך.
  3. הם קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים (מפסיכולוג או עובד סוציאלי), כולל ייעוץ לגבי אפשרויות הורות אחרות.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • החוק אוסר על שימוש בביצית של האם הנושאת (הפונדקאית).
 • החוק מחייב כי לפחות לאחד מההורים המיועדים יהיה קשר גנטי לילד שיוולד במסגרת הליך הפונדקאות, בין אם מדובר בהורים מיועדים שהם בני זוג:
  • כאשר מדובר בהורים מיועדים שהם בני-זוג גבר ואישה, החוק אינו מחייב שימוש בביצית של האם המיועדת. ניתן לבצע הליך פונדקאות שבמהלכו מופרית ביצית שהתקבלה מתרומת ביצית, ובלבד שההפריה בוצעה בזרעו של האב המיועד.
  • אם מיועדת יחידה זכאית לעשות שימוש בתרומת זרע לצורך הליך הפונדקאות, אך הביצית המופרית תהיה שלה בלבד. היא אינה רשאית לבצע את ההליך באמצעות תרומת ביצית.
  • אב מיועד יחיד יהיה זכאי לעשות שימוש בתרומת ביצית, אך הביצית תופרה באמצעות הזרע שלו בלבד. הוא אינו רשאי לבצע את ההליך באמצעות תרומת זרע.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.