בני משפחתו של נפטר, שלא ידוע האם הסכים לתרום את איבריו, זכאים להתנגד לתרומת האיברים
במקרה שהנפטר התנגד במהלך חייו לתרום את איבריו, אסור לבצע ניתוח לשם נטילת איבריו להשתלה
במקרה שלא ניתן לאתר את בני המשפחה, מותר לבצע את הניתוח גם ללא קבלת הסכמתם


כאשר נפטר אדם שלא חתם על כרטיס תורם (כרטיס אדי) ולא ידוע האם הסכים לתרומת איבריו, וקיים צורך להשתמש באיבריו כדי לבצע השתלה להצלת חיים, יש לקבל את הסכמת בני משפחתו לנטילת האיבר.

 • ההסכמה צריכה להינתן על-ידי קרובי משפחת הנפטר מדרגה ראשונה, לפי הסדר הבא:
  1. תחילה מבקשים את הסכמת בן הזוג.
  2. אם אין לנפטר בן זוג, יבקשו את הסכמת ילדיו.
  3. אם אין לנפטר בן זוג וילדים, תתבקש הסכמת הוריו.
  4. אם אין לנפטר בן זוג, ילדים והורים, תתבקש הסכמת אחיו או אחיותיו.

מי זכאי?

 • בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה של נפטר שלא חתם על כרטיס אדי ולא ידוע אם הסכים לתרום את איבריו לאחר מותו.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר קביעת המוות, בית החולים מודיע לבן המשפחה של הנפטר, כי קיים צורך לבצע ניתוח ולהשתמש באיברי הנפטר לצורך ריפוי אדם אחר (ביצוע השתלה להצלת חייו).
 • בית החולים מיידע את בן המשפחה, שהניתוח יבוצע, אלא אם כן, תוגש התנגדות בכתב של בן הזוג, ילד או הורה של הנפטר.
 • הפניה למשפחה נעשית על-ידי מתאם השתלת איברים באופן אישי בשיחה פנים אל פנים, או במקרים מסוימים בפניה טלפונית.

נטילת איבר מן הנפטר ללא הסכמת המשפחה

 • לפי החוק, מותר לנתח את הנפטר וליטול איבר ממנו, גם ללא הסכמת המשפחה - במקרה שלא ניתן לאתר את בני המשפחה ולא ניתן למסור להם הודעה על הניתוח, ניתן ליטול איבר מן הנפטר, בתנאי שנעשה מאמץ סביר לאתר את בני המשפחה.

חשוב לדעת

 • הניתוח יבוצע רק לאחר 5 שעות ממתן ההודעה על הפטירה למשפחה, או בזמן המאוחר ביותר שאפשר להוציא את האיבר מהנפטר, לשם שימוש לצורכי תרומת איברים.
 • הניתוח יבוצע, אלא אם כן, תוגש התנגדות בכתב של בן הזוג, ילד או הורה של הנפטר.
 • במקרה שהנפטר התנגד בחייו לתרום את איבריו, אסור לבצע ניתוח לשם נטילת איבריו להשתלה.
 • חשוב לציין כי המרכז להשתלות נוהג בכל מקרה לבקש את הסכמת בני המשפחה לתרומת איברי הנפטר, גם אם הנפטר בחייו חתם על כרטיס אדי והביע את רצונו לתרומה. בכך מתאפשרת להם הטלת וטו על תרומת האיברים בניגוד לרצון הנפטר. למידע נוסף ראו הסכמת בני משפחה לתרומת איבריו של נפטר שחתם על כרטיס אדי.
 • תרומת איברים מן המת, אפשרית רק לאחר שנקבע מותו. קביעת המוות יכולה להיעשות באחת מ-2 דרכים:
  • מוות לבבי - הפסקת פעולת הלב. במצב כזה לא ניתן לנצל את איברי המת, אלא רק רקמות כמו קרניות, מסתמי לב, עור ועצמות.
  • מוות מוחי - הפסקת פעולת המוח באופן בלתי הפיך:
   • המנגנון לקביעת מוות מוחי מוסדר בחוק מוות מוחי נשימתי.
   • לפי החוק, קביעת מוות מוחי של מטופל תיעשה על-ידי 2 רופאים שאינם עוסקים בהשתלות איברים ואינם מעורבים בטיפול בו באופן ישיר.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.