הקדמה:

ככלל, ההסעות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים מטופלות על ידי אגף הסעות במשרד החינוך
הסעות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים בחינוך החרדי מטופלות על ידי המחוז החרדי במשרד החינוך
במקרים של תלמידי החינוך המיוחד ותלמידים המוגבלים בניידות, ההסעות מטופלות על ידי הוועדות המחוזיות


ככלל, ההסעות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים מטופלות ומאושרות על-ידי אגף הסעות במשרד החינוך. הסעות בחינוך החרדי מטופלות ומאושרות על ידי המחוז החרדי במשרד החינוך, בהתאם להנחיות המפורסמות על-ידו.

הערת עריכה
בחוזר מנכ"ל מצויין שהגורם האחראי הוא האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי. על-פי תכתובת עם משרד החינוך - לגבי מוכש"ר המחוז החרדי מטפל בהסעות במוסדות חרדיים ואגף הסעות בשאר המוסדות. מייל מאסתר אשכנזי ממשרד החינוך מיום 30.11.2021. נשלח ל- record keeper.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:07, 14 בדצמבר 2021 (IST)

חשוב לדעת

  • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים