ככלל, ההסעות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים מטופלות על ידי אגף הסעות במשרד החינוך
הסעות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים בחינוך החרדי מטופלות על ידי המחוז החרדי במשרד החינוך
במקרים של תלמידי החינוך המיוחד ותלמידים המוגבלים בניידות, ההסעות מטופלות על ידי הוועדות המחוזיות


ככלל, ההסעות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים מטופלות ומאושרות על-ידי אגף הסעות במשרד החינוך. הסעות בחינוך החרדי מטופלות ומאושרות על ידי המחוז החרדי במשרד החינוך, בהתאם להנחיות המפורסמות על-ידו.

חשוב לדעת

  • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים