הקדמה:

ברגע שמוגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, היא מועברת לטיפול בסניף המחוזי של הממונה על הליכים אלו, לפי הכתובת שסיפק החייב
לפני שמתקבלת החלטה בבקשה לקבלת הצו, החייב רשאי לבקש כי ההליכים יעברו להתנהל במחוז אחר (שינוי הסמכות המקומית)
את הבקשה לשינוי המחוז המטפל, יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באופן מקוון (ממוחשב)
למידע נוסף ראו הגשת בקשה, פניה או תלונה לממונה על חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
הערת עריכה
יש הליך מקביל בהוצל"פ? כנראה שכן ויכול להיות שצריך להתייחס לזה שמדובר בערך הזה על מעל 150,000
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:15, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

מיד לאחר שחייב (או מייצג מטעמו) הגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), היא מועברת לטיפול בסניף המחוזי של הממונה על הליכי חדלות פירעון, לפי הכתובת עליה הצהיר החייב בבקשתו לקבלת הצו.

 • כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לקבלת הצו, החייב יכול להגיש בקשה להעברת הטיפול בתיק למחוז אחר (שינוי סמכות מקומית).
 • את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
הערת עריכה
לשים דוגמאות למקרים שעשויים להצדיק את שינוי הסמכות כגון שינוי כתובתו המוצהרת של החייב, נימוקים מיוחדים המצדיקים קביעת סמכות מקומית שונה בהתחשב במגבלות של החייב.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:51, 3 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את הבקשה להעברת התיק לטיפול במחוז אחר (שינוי סמכות מקומית), יש להגיש באמצעות מערכת מקוונת.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות טרם מתן צו פתיחת הליכים".
 • בדף שיפתח יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש לעקוב אחר ההנחיות, לפרט את נימוקי הבקשה, לצרף כל כל המסמכים הנדרשים (בפורמט PDF) ולחתום במקומות הנדרשים.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשה, הבקשה תועבר להכרעת בית-המשפט.
הערת עריכה
יש בכלל שיקול דעת לממונה? מה לגבי החזר האגרה ששולמה? איך הפרוצדורה של העברת ההכרעה לבית משפט
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:34, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הערת עריכה
בגוב רשום סע' 104 אבל זה סעיף שמדבר על הגשת בקשה לקבלת הצו ולא מצוין שם מידע על משיכה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:50, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

הרחבות ופרסומים