ברגע שחייב מגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, היא מועברת לטיפול בסניף המחוזי של הממונה על הליכים אלו, לפי הכתובת שסיפק החייב
לפני שמתקבלת החלטה בבקשה לקבלת הצו, החייב יכול לבקש שההליכים יעברו להתנהל במחוז אחר
את הבקשה לשינוי המחוז המטפל, יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באופן מקוון

תקציר

אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

מיד לאחר שחייב (או מייצג מטעמו) הגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), היא מועברת לטיפול בסניף המחוזי של הממונה על הליכי חדלות פירעון, לפי הכתובת שהחייב מסר בבקשה לקבלת הצו.

 • כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לקבלת הצו, החייב יכול להגיש בקשה להעברת הטיפול בתיק למחוז אחר (שינוי סמכות מקומית).
 • את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש את הבקשה לשינוי המחוז המטפל, אם שני התנאים הבאים מתקיימים:
  1. הוגשה לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  2. טרם ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה להעברת התיק לטיפול במחוז אחר (שינוי סמכות מקומית), יש להגיש באמצעות מערכת מקוונת.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות טרם מתן צו פתיחת הליכים".
 • בדף שיפתח יש למלא את כל הפרטים שנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש לעקוב אחר ההנחיות, לפרט את נימוקי הבקשה, לצרף כל כל המסמכים שנדרשים (בפורמט PDF) ולחתום במקומות שנדרשים.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS אישור שהבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS.
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשה, הבקשה תועבר להכרעת בית-המשפט.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים