הקדמה:

במקרים מסויימים ניתן להעביר תלמיד לכיתה אחרת באופן קבוע
העברה לכיתה אחרת תיעשה על-פי החלטת המועצה הפדגוגית
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב)


ישנם מקרים שבהם בית הספר רשאי להעביר תלמיד לכיתה מקבילה באופן קבוע.

 • המקרים שבהם מותרת העברה קבועה של תלמיד לכיתה מקבילה:
  • מקרים של אי תפקוד בזמן השיעור (לדוגמה, תלמיד שאינו שומע להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור, אינו מקבל את פני המורה על-פי כללי בית הספר, אינו מביא ציוד לימודי).
  • מקרי אלימות שבהם תלמידים פוגעים בתלמידים אחרים בדרגת חומרה שלא מחייבת דיווח למשטרה או לרווחה. כגון: אלימות מילולית חמורה (לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, ועוד), אלימות מילולית בעלת גוון מיני (כולל התייחסות מבזה או משפילה המופנית לתלמיד בנוגע למינו ולמיניותו ולנטייתו המינית), ואלימות פיזית שלא הצריכה טיפול רפואי.
  • מקרים של פגיעה מילולית של תלמיד בעובד הוראה, שיש בה לעג, עלבון או השפלה.
 • העברת תלמיד לכיתה מקבילה באופן קבוע היא רק אחת מדרכי התגובה שבית הספר רשאי לבחור בהן במקרים שצוינו, ועל בית הספר לבחור בתגובות באופן הדרגתי. לפרטים על דרכי תגובה אפשריות נוספות, ראו משמעת בבית הספר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.
 • העברת תלמיד לכיתה מקבילה באופן קבוע תיעשה על-פי החלטת המועצה הפדגוגית.

חשוב לדעת

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

פסקי דין


חקיקה ונהלים