חייב בהוצאה לפועל שמשלם את חובו ושיגיש בקשה להכיר בו כ"חייב משלם", עשוי להיות זכאי להפחתה של ריבית הפיגורים בתיק ולעיכוב או ביטול הליכי גבייה מסוימים
את הבקשה ניתן להגיש בלשכת ההוצאה לפועל או לשלוח בדואר, ועורכי-דין רשאים להגישה גם באופן מקוון
לא ניתן להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם" בגין חוב מזונות
הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום

חייב בהוצאה לפועל אשר משלם את חובו ועומד בתנאים מסוימים, רשאי להגיש בקשה להכיר בו כ"חייב משלם" ואם הבקשה תתקבל, הוא עשוי להיות זכאי ל:

 1. הפחתה בריבית הפיגורים הנצברת על יתרת החוב בתיק בשיעור של עד 25%.
 2. עיכוב/ביטול של חלק מהליכי הגבייה הבאים, לפי החלטת רשם ההוצאה לפועל:
  • עיקול משכורת
  • עיקול חשבון עובר ושב
  • עיקול מיטלטלין
  • מימוש עיקול רכב (תפיסת רכב)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בהוצאה לפועל שעומד באחד מהתנאים הבאים:
  • שילם שלושה תשלומים ברציפות לפי צו תשלומים שניתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.
  • שילם תשלום אחד לפי כללי "טבלת המינהל" (פריסת התשלומים המופיעה באזהרה על פתיחת תיק בהוצל"פ בגין חובות של עד 20,000 ₪) והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.
שימו לב
בתיק בו קיימים מספר חייבים:
 • אם אחד מהחייבים בתיק יוכר כ"חייב משלם", הריבית בתיק תופחת מהחוב כולו, גם עבור החייבים האחרים בתיק.
 • אם מספר חייבים יוכרו כ"חייב משלם", לא תהיה הפחתת ריבית כפולה ובכל מקרה ההפחתה המקסימלית תהיה 25%.

למי ואיך פונים

מילוי הבקשה

 • יש להדפיס ולמלא את בקשה להכרה כ"חייב משלם" (טופס 351) מאתר רשות האכיפה והגבייה.
 • יש למלא אחר ההנחיות המופיעות בטופס ולוודא כי, בין השאר:
  • צוין מספר התיק בו מבוקשת ההכרה, נמסרו פרטי יצירת קשר וכי הבקשה מנומקת.
  • צורף צילום תעודת-זהות (רק כאשר מדובר בבקשה הראשונה המוגשת על-ידי החייב).
  • צורפה אסמכתא המעידה על התשלום- במקרה שהתשלום לא בוצע במערכת ההוצאה לפועל (לדוגמה: תשלום שהועבר ישירות לזוכה).

שלבי ההליך

 • לאחר שתוגש, הבקשה תועבר לגורם המוסמך בהוצאה לפועל שיחליט האם להכיר בחייב כ"חייב משלם" או לדחות את הבקשה.
 • ההחלטה תישלח בדואר בתוך 45 יום מהמועד שהוגשה.
 • הודעה על אישור הבקשה תועבר לזוכה בתיק, אשר יהיה רשאי למסור את תגובתו בתוך 30 ימים.
 • אם לא תתקבל תגובה בתוך 30 ימים, ההכרה תיכנס לתוקף ולפי החלטת רשם ההוצאה לפועל:
  1. תופחת ריבית הפיגורים הנצברת על יתרת החוב בשיעור של עד 25%.
  2. לא ייפתחו הליכי הגבייה הבאים (ואם נפתחו אז הם יעוכבו או יבוטלו):
   • עיקול משכורת
   • עיקול חשבון עובר ושב
   • עיקול מיטלטלין
   • מימוש עיקול רכב (תפיסת רכב)
טיפ
ניתן לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"איזור האישי" באתר רשות האכיפה והגבייה או באמצעות מוקד השירות הטלפוני במספר 35592*.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • לא ניתן להגיש בקשה או להכיר בחייב כ"חייב משלם" בגין חוב מזונות.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט כי הליכים מסוימים לא יעוכבו או לא יבוטלו על אף שחייב הוכר כ"חייב משלם", אם ישוכנע שהעיכוב או הביטול עלולים לפגוע בגביית החוב.
 • אם בוטלה הכרתו של חייב כ"חייב משלם" והפחתת הריבית בוטלה, לא יהיה ניתן להפחית בריבית פעם נוספת, גם אם החייב יוכר שוב כ"חייב משלם".
 • אם הריבית בתיק נקבעה בהסכם והתיק נפתח בהוצאה לפועל לפני ה- 02.10.2019 (כניסת חוק "חייב משלם" לתוקף)- שיעור הריבית לא יופחת.
 • ניתן להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם" גם בתיק איחוד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים