הקדמה:

הפסקת הריון מבוצעת בישראל על-פי החוק ומצריכה אישור של ועדה להפסקת הריון
הוועדה מוסמכת לאשר הפסקת הריון רק אם התקיימה אחת מהסיבות שיפורטו בהמשך ובתנאי שהתקבלה הסכמה מדעת של האישה לטיפול
ביצוע הפסקת הריון שלא באישור הוועדה עשוי להוות עבירה פלילית


כדי לבצע הפסקת הריון, יש לפנות לוועדה להפסקת הריון, המוסמכת על-פי חוק העונשין לאשר הפסקת הריון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נשים בהריון המעוניינות להפסיק את ההריון.
 • סעיף 316 לחוק העונשין מפרט את המקרים שבהם יש לוועדה סמכות לאשר הפסקת הריון:
  • כאשר האישה היא מתחת לגיל 18 או מעל לגיל 40.
  • כאשר האישה אינה נשואה או שההריון אינו מהנישואין.
  • כאשר ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, או מיחסי עריות.
  • כאשר הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  • במקרה שהמשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי.
 • בנוסף לכך, הוועדות להפסקת הריון רשאיות לדון רק בבקשות שבהן גיל ההריון אינו עולה על 24 שבועות מלאים על-פי אולטרסאונד המאשר את גיל ההריון. אם גיל ההריון עולה על 24 שבועות, הטיפול עובר לוועדה מיוחדת.

שלבי ההליך

 • אישה המעוניינת להפסיק את ההריון רשאית לפנות לכל ועדה בארץ, באחד מבתי החולים או המרפאות הכירורגיות, ללא תלות במקום מגוריה. לרשימת הוועדות השונות ופרטי התקשרות ראו באתר משרד הבריאות.
 • יש לוודא טלפונית עם בית החולים או המרפאה הרצויים את דרכי הפניה לוועדה ומועדי התכנסותה.
 • האישה תזוהה בוועדה באמצעות תעודת זהות או אמצעי זיהוי רשמי אחר, כגון דרכון או רישיון נהיגה.
 • האישה תביא לדיון בוועדה מסמכים רפואיים, בהתאם להנחיות בית החולים (לרוב תוצאות בדיקת דם ואולטראסאונד).
 • לפני הדיון תיערך לאישה שיחת הסבר עם אחות או עובדת סוציאלית של הוועדה, ולאחר השיחה היא זכאית לשוחח עם רופא שיסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת הריון ותוצאותיה האפשריות.
 • אם הסיבה לבקשת האישור להפסקת הריון היא חשש למום מולד או חשש לבריאות האישה, יש אפשרות להתייעץ עם מומחה נוסף, וניתן לפנות אליו בסיוע הרופא המטפל או הוועדה.

החלטת הוועדה

 • החלטת הוועדה נמסרת בדרך כלל מיד לאחר קיומה. אישור להפסקת הריון צריך להימסר בכתב ולפרט את הסיבה המצדיקה את הפסקת ההריון.
 • לאחר מתן האישור, ייקבע מועד לביצוע הפסקת הריון. ההליך יבוצע בבית החולים שבו ניתן האישור על-ידי הוועדה, או במוסד רפואי אחר המורשה לבצע הפסקות הריון.
 • במקרה שהוועדה מתכוונת לסרב לבקשה להפסקת הריון, היא מחויבת לאפשר לאישה להופיע בפניה ולמסור את נימוקיה.
 • אם הוועדה לא אישרה את הפסקת ההיריון, ניתן לפנות לוועדה במוסד רפואי אחר (הפנייה כרוכה בתשלום מחדש של אגרת הפנייה לוועדה).

נערות שטרם מלאו להן 19

 • נערה מתחת לגיל 19 זכאית למימון מלא מקופת החולים הן להליך הוועדה והן להפסקת ההריון, אך היא רשאית לשלם באופן פרטי אם תרצה, ותחויב בתעריף המלא.
 • הפסקות הריון לנערות תבוצענה בבתי חולים בלבד. הוועדה בבית החולים מחויבת לקבל כל נערה שפונה אליה.
 • הנערה תזוהה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה עדכנית. אם אין כל מסמכים מזהים, העובדת הסוציאלית תוודא עם הנערה פרטי מידע בסיסיים (שם, מספר ת"ז אם יש, כתובת ההורים ושמותיהם ומספר טלפון).
 • הנערה זכאית לעדיפות בתור לוועדה להפסקת הריון, וכן לסיוע מיוחד במידת הצורך.
 • נערה שהגיעה לדיון בוועדה תתקבל גם ללא מסמכים רפואיים, והמידע יושלם בבית החולים.
 • נערה שהגיעה לוועדה ללא התחייבות כספית מקופת החולים, תתקבל ללא דרישת תשלום כלשהי, וקופת החולים תנפיק התחייבות לאחר מכן.
 • עובדת סוציאלית תקיים שיחה עם הנערה לפני הדיון בוועדה, והחלטת הוועדה תימסר לנערה באופן מיידי.
 • הנערה זכאית לקדימות בתור לקיום הפסקת ההריון, והיא תקבל מספר טלפון של עובדת סוציאלית שתלווה אותה בהליך הפסקת ההריון.
 • הנערה תתקבל להליך להפסקת הריון גם אם לא הגיעה עם כל תוצאות הבדיקות הנדרשות, והבדיקות יבוצעו בבית החולים במסגרת ההליך. הנערה זכאית לנוכחות אחות לצורך בדיקות וטיפולים שבצנעת הפרט.
 • הנערה זכאית לעבור את התהליך (דיון בוועדה והפסקת ההריון) ללא הסכמת הוריה ואף ללא ידיעתם.
 • למידע נוסף ראו חוברת מידע לנערות בהריון לא מתוכנן של משרד הבריאות.

מימון

מקרים שבהם הפסקת הריון תיעשה במימון ציבורי

 • במסגרת סל שירותי הבריאות, הפסקת הריון במימון ציבורי תיעשה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האישה עדיין לא בת 33.
  • ההריון נובע מיחסים אסורים על-פי החוק הפלילי (כגון גילוי עריות או אונס), ללא תלות בגיל האישה.
  • הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, ללא תלות בגיל האישה.
  • המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי, ללא תלות בגיל האישה.
  • קיימות סיבות רפואיות, ללא תלות בגיל האישה.

מקרים נוספים של מימון ציבורי להפסקת הריון

עלויות במימון עצמי

 • למי שאינה זכאית למימון ציבורי, פתיחת תיק, זימון הוועדה להפסקת הריון וביצוע הפסקת ההריון כרוכים בתשלום בהתאם לתעריפון משרד הבריאות, או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים.
 • תעריפי משרד הבריאות להפסקת הריון, נכון ל-01.01.2020 (מומלץ להתעדכן מעת לעת):
  • תשלום עבור ועדה להפסקת הריון: 446 ש"ח (בהפניה מקופת החולים) או 456 ש"ח ללא הפניה. יש לשמור את הקבלה על התשלום לצורך קבלת החזר.
  • הפסקת הריון תרופתית (כולל הפסקה כירורגית לאחר מכן, אם נדרשת): 2,253 ש"ח (בהפניה מקופת החולים) או 2,303 ש"ח ללא הפניה.
  • הפסקת הריון כירורגית: 3,129 ש"ח (בהפניה מקופת החולים) או 3,198 ש"ח ללא הפניה.
הערת עריכה
בגדול, תעריף א' זה לאזרחי ישראל המשלמים בעצמם עבור שירותים רפואיים ואנשים שהאו"ם מממן אותם, ותעריף ב' זה לאנשים שמופנים על ידי קופת החולים
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 13:34, 26 באוקטובר 2017 (IDT)

שמירה על סודיות

 • כל המידע והמסמכים המתייחסים לבקשה המופנית לוועדה, לדיוניה והחלטותיה, הם סודיים וחסויים.
 • לפי הנחיות משרד הבריאות על בית החולים לדאוג לשמירת סודיות המידע בוועדה לאישור הפסקת הריון (כגון מיקום הוועדה באזור מופרד, הכולל חדר המתנה לפונות שאינו נגיש לשאר הציבור).
 • קטינות (מתחת לגיל 18), יכולות לפנות לוועדה להפסקת הריון ולבצע הפסקת הריון, גם ללא צורך בקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך (להרחבה ראו בדיקות וטיפולים רפואיים שקטין רשאי להחליט לגביהם).
 • חשוב: במקרים מסוימים עשוי בית המשפט להורות על הסרת הסודיות.
דוגמה
אישה שפנתה לוועדה תחת הסעיף "הריון שלא במסגרת הנישואין" והצהירה על כך (כחלק מ"ההסכמה מדעת") במסגרת הליכי הגירושין, עשוי בן הזוג לבקש מבית המשפט להסיר את הסודיות כדי להוכיח שאותה אישה בגדה בו. הדבר משמעותי בעיקר כאשר מדובר בהליכים בבית הדין הרבני.

הפסקת הריון במישור הפלילי

 • נושא ההפלות מוסדר בחוק העונשין. החוק קובע, כי מי שהפסיק ביודעין הריון של אישה, בין בטיפול רפואי ובין בדרך אחרת, דינו מאסר 5 שנים או קנס.
 • על-פי החוק, רופא נשים לא יישא באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אישה, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הפסקת ההריון נעשתה במוסד רפואי מוכר.
  2. ניתן אישור מהוועדה להפסקת הריון, המוסמכת לכך על-פי החוק.

הסכמה מדעת

 • הוועדה מוסמכת לתת אישור להפסקת הריון רק לאחר קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי של האישה.
 • ההסכמה צריכה להינתן בכתב, לאחר שהוסברו לאישה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון.
 • כתנאי לביצוע הפסקת הריון, האישה תתבקש לחתום על טופס הסכמה מדעת לביצוע הפסקת ההריון ועל כך שקיבלה הסבר מפורט ומובן טרם החתימה.

ועדה להפסקת הריון בשלב החיות

 • כאשר מדובר בבקשה להפסקת הריון אחרי שבוע 24 (מלא), נדרש אישור של ועדה מיוחדת - ועדה להפסקת הריון בשלב החיות.
 • הפניה לוועדה זו יכולה להיעשות על-ידי הוועדות הרגילות להפסקת הריון, או על-ידי רופא הנשים המטפל באישה.
 • בוועדה להפסקת הריון בשלב החיות יהיה הרכב של 5 חברים.
 • הוועדה לא תסרב לבקשה שהובאה בפניה, בטרם נתנה לאישה המבקשת הזדמנות להופיע בפניה ולמסור לוועדה את נימוקיה.
 • הוועדה כפופה (ככל ועדה להפסקת הריון) להוראות חוק העונשין, הקובע את העילות המותרות להפסקת הריון.

חשוב לדעת

 • לבן הזוג (אבי העובר) אין מעמד חוקי בוועדה להפסקת הריון ולא נדרשת הסכמתו להפסקת ההריון. אם האישה מסכימה, יש לאפשר לבן הזוג ללוות אותה בשלבי הדיון בוועדה.
 • לאחר הפסקת ההריון חשוב לפנות לייעוץ והכוונה בנושא תכנון משפחה, מניעת הריון בלתי רצוי ויעוץ גנטי (במקרה שנדרש) לפני ההריון הבא.
 • הרכב הוועדה:
  • הוועדה להפסקת הריון מונה 3 חברים: רופא מומחה במיילדות וגניקולוגיה, רופא מומחה נוסף ועובד סוציאלי.
  • בין חברי הוועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת.
 • הורים שאיבדו את ההריון בשלב מתקדם, או הורים שאיבדו את תינוקם טרם מלאו לו 30 ימים, זכאים להשתתף בהליך פרידה בבית החולים או בלוויה ובקבורה, בהתאם לבחירתם, לפרטים נוספים ראו נוכחות הורים בטקס קבורה לאחר אבדן הריון.
טיפ
זכויות בעבודה ומול ביטוח לאומי


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות