זכויות תעסוקה לאחר הפלה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה 7 ימים
באישור רופא, ניתן להיעדר עד 6 שבועות מהעבודה
ההיעדרות מהעבודה היא על-חשבון ימי המחלה של העובדת
אין לפטר עובדת או להקטין את היקף משרתה, בתקופה שבה נעדרה מעבודתה בשל הפלה
למידע נוסף ראו חוק עבודת נשים

סעיף 7(א) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת שהפילה זכאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה.

 • אם בעקבות ההפלה מצב בריאותה מחייב היעדרות ארוכה יותר, העובדת זכאית להיעדר למשך פרק הזמן שקבע הרופא, ועד לתקופה של 6 שבועות.
 • היעדרות מהעבודה עקב הפלה נחשבת ככל היעדרות בגין מחלה, והעובדת זכאית לקבל שכר בהתאם. למידע נוסף ראו ימי מחלה.
 • על-פי סעיף 9(ו) לחוק עבודת נשים, אסור למעסיק לפטר את העובדת בתקופה שנעדרה מעבודתה עקב הפלה.
 • במקרה שעובדת נעדרה מעבודתה עקב הפלה והמעסיק מעוניין לפטר אותה, תקופת היעדרותה לא תיחשב במניין ימי ההודעה המוקדמת.
 • סעיף 9א לחוק עבודת נשים קובע כי אין לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של העובדת בתקופת היעדרותה זו.

מי זכאי?

 • עובדת שעברה הפלה.
  • סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי (בכל אחד משבועות ההריון) או לידה אחרי 22 שבועות של הריון.
  • בהתאם לכך, הפרשנות המקובלת היא שנשים שעברו הפלה או הפסקת הריון אחרי השבוע ה- 22 נחשבות כנשים שילדו, והן זכאיות לזכויות והגנות חוקיות כמו נשים שילדו תינוק חי (כגון חופשת לידה). לעומתן נשים שעברו במהלך השבוע ה-22 או לפני כן אינן זכאיות לזכויות אלה והן תהיינה זכאיות לזכווית המפורטות בדף זה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • אם עובדת פוטרה שלא כדין במהלך היעדרותה מהעבודה בגין הפלה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והיא מעולם לא פוטרה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים