זכותון זה מרכז מידע על זכויות של נשים שעברו לידה שקטה ושל בני/בנות זוגן
נשים שעברו לידה שקטה לאחר 22 שבועות היריון זכאיות למרבית הזכויות המגיעות ליולדת של תינוק חי
אישה שעברה הפלה או ילדה עובר מת לפני שחלפו 22 שבועות של היריון, אינה זכאית לזכויות המפורטות בדף זה, אך עשויה להיות זכאית לזכויות אחרות


לידה שקטה היא כינוי לתהליך שבו אישה עוברת הליך לידה לעובר ללא רוח חיים.

 • לידה שקטה יכולה להתרחש כאשר העובר מת עוד ברחם או כתוצאה מהליך של הפסקת היריון.
 • במקרה בו העובר מת ברחם, האישה זכאית להוצאת העובר מהרחם בהקדם האפשרי, ולכל היותר בתוך 3 ימים מהמועד בו אובחן אבדן ההיריון.
 • אישה שעברה לידה שקטה לאחר 22 שבועות של היריון עשויה להיות זכאית לזכויות כאילו ילדה תינוק חי.
טיפ
הפלה או לידת עובר מת לפני שהסתיימו 22 שבועות של היריון, אינה מזכה בזכויות של לידה רגילה.
 • אישה שעברה הפלה או ילדה עובר מת לפני שחלפו 22 שבועות של היריון, אינה זכאית לזכויות המפורטות בדף זה, אך עשויה להיות זכאית לזכויות אחרות, כגון: היעדרות מעבודתה, הגנה מפיטורים ומפני פגיעה בהכנסתה או בהיקף משרתה ומעורבות בהליך הקבורה של העובר.
 • למידע נוסף ראו זכויות תעסוקה לאחר הפלה.

מעורבות היולדת ובן/בת זוגה בהליך הקבורה

 • הורים לאחר לידה שקטה יכולים לבחור בין מספר אפשרויות בכל הנוגע לרמת המעורבות שלהם בהליך הפרידה בבית החולים או בלוויה ובקבורה.
 • לרשותם עומדות האפשרויות הבאות:
  1. בית החולים יטפל בנושא הקבורה, ללא מעורבות המשפחה.
  2. המשפחה תיקח חלק פעיל בשלב הפרידה בבית החולים בלבד, ובית החולים יתאם את הקבורה מול חברות הקבורה, ללא מעורבות המשפחה.
  3. המשפחה תיקח חלק פעיל בכל הליך הקבורה, שיכולה להיות קבורה אזרחית או קבורה דתית, בהתאם לרצונם של ההורים.
טיפ
זכאות זו קיימת גם בלידות שקטות שהתרחשו לפני שהושלמו 22 שבועות היריון.

זכויות היולדת

תשלום עבור אשפוז היולדת בבית החולים

 • ככלל, לאחר לידה בבית חולים, המוסד לביטוח לאומי מעביר לבית החולים תשלום עבור הוצאות האשפוז של היולדת. תשלום זה מכונה "מענק אשפוז".
 • במקרים שבהם הלידה אירעה בחו"ל, או בבית חולים בישראל שאין לו הסכם עם המוסד לביטוח לאומי, זכאית היולדת להגיש תביעה לתשלום מענק אשפוז. התביעה מוגשת למוסד לביטוח לאומי.
 • הסכום שישולם במקרים אלה יהיה בשיעור הוצאות האשפוז שהיו ליולדת, ולא יותר מהתקרה שנקבעה לשם כך.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור הוצאות האשפוז של יולדת (מענק אשפוז).

מענק לידה

 • מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות.
 • יולדת בלידה שקטה (אחרי 22 שבועות של היריון) זכאית לקבל מענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי כמו כל יולדת, בתנאי שעמדה בתנאי הזכאות.
 • למידע נוסף ראו מענק לידה.

חופשת לידה ליולדת

 • במקרה של לידה שקטה (לאחר 22 שבועות של היריון), זכאית היולדת לחופשת לידה כמו בלידה רגילה.
 • אם הועסקה העובדת לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, היא זכאית לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום דמי לידה).
 • אם הועסקה העובדת פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק, היא זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה).
 • הזכאות לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי.
 • מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת לצאת לחופשת לידה או לפטר עובדת במהלך החופשה. המעסיק אינו רשאי לפטר את העובדת במשך 60 יום לאחר החופשה אלא אם קיבל היתר ממשרד העבודה.
 • למידע נוסף ראו חופשת לידה.

קיצור חופשת הלידה

 • במקרה של לידה שקטה רשאית היולדת לקצר את חופשת הלידה באישור בכתב מרופא, בתנאי שהחופשה תכלול לפחות 3 שבועות אחרי הלידה.
 • למידע נוסף ראו חופשת לידה (בפסקת "קיצור חופשת הלידה").

דמי לידה במהלך חופשת הלידה

 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם בחלק מהתקופה היא זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי:
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות מתוך חופשת הלידה (בלידות שאירעו לפני ה-01.01.2017, הזכאות לדמי לידה הייתה במשך 14 שבועות).
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות מתוך חופשת הלידה (בלידות שאירעו לפני 01.01.2017, הזכאות לדמי לידה הייתה במשך 7 שבועות).
 • העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך השבועות הללו.
דוגמה
 • עובדת שעבדה שנה ו-3 חודשים במקום העבודה זכאית לחופשת לידה למשך 26 שבועות.
 • העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
 • עבור 15 שבועות מתוך 26 השבועות של חופשת הלידה ישולמו לה דמי לידה. 11 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
דוגמה
 • עובדת שעבדה 6 חודשים במקום העבודה זכאית לחופשת לידה למשך 15 שבועות.
 • העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
 • עבור 8 שבועות מתוך 15 השבועות של חופשת הלידה ישולמו לה דמי לידה. 7 השבועות הנותרים יהיו בלי תשלום.
דוגמה
 • עובדת שעבדה 10 חודשים במקום העבודה זכאית לחופשת לידה למשך 15 שבועות.
 • העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.
 • היא תהיה זכאית לתשלום דמי לידה עבור כל 15 השבועות של חופשת הלידה.
 • למידע נוסף על הזכאות ואופן חישוב התשלום, ראו דמי לידה.

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה

 • עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן/בת זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה.
 • משך החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 • העובדת רשאית לחלוק עם בן זוגה את החל"ת.
 • למעסיק אסור למנוע מהעובדת לצאת לח"ת או לדרוש ממנה לשוב לעבודה או לפגוע בכל דרך במשרתה במהלך החופשה.
 • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

גמלה לשמירת היריון

 • אם אושרו לעובדת לפחות 30 ימי שמירת היריון והיא ילדה לפני שתמו 30 הימים, היא עשויה להיות זכאית לגמלה לשמירת היריון במקרה שלא צברה די ימי מחלה במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו גמלה לשמירת היריון.

הגנה מפני פיטורים או מפני פגיעה בהכנסה ובהיקף המשרה

 • המעסיק אינו רשאי למנוע מהעובדת לצאת לחופשת לידה, והעובדת רשאית לצאת לחופשת לידה ולחופשה ללא תשלום לאחריה ללא צורך בהסכמת המעסיק.
 • למעסיק אסור לפגוע בשום דרך בעובדת היוצאת לחופשת לידה או לחופשה ללא תשלום לאחריה, ובין היתר: אסור לו לפגוע בהכנסתה או בהיקף משרתה אלא אם קיבל היתר ממשרד העבודה - כל זאת במהלך החופשה וב-60 הימים שלאחר חזרתה מחופשת הלידה, ואם לקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה, אז גם במהלך חופשה זו וב-60 הימים שלאחריה. (יודגש כי במהלך חופשת הלידה חל איסור מוחלט על פיטורי מהעובדת ולא ניתן לקבל היתר ממשרד העבודה לפיטורים).
 • אם המעסיק יפטר או יפגע בהיקף המשרה של העובדת, רשאית העובדת להגיש נגדו תביעת פיצויים.
טיפ
מעסיק אשר אינו מאפשר לעובדת אשר חזרה מחופשת לידה לחזור לאותה עבודה ובאותם תנאים, עלול להיחשב כמי שפיטר את העובדת בתקופה המוגנת מפני פיטורים לאחר חופשת הלידה.

הזכות לא לעבוד בשעות הלילה או בימי המנוחה השבועית

 • אסור להעסיק עובדת שחזרה מחופשת לידה בעבודת לילה (עבודה במשמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר) או בימי המנוחה השבועית וזאת במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.
 • למרות זאת, אם העובדת הסכימה לכך בכתב, ניתן להעסיק אותה בעבודות לילה או במנוחה השבועית.
 • במקצועות מסוימים ניתן להעסיק עובדת בעבודת לילה או במנוחה השבועית מיד לאחר חזרתה מחופשת הלידה.
 • למידע נוסף ראו הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה.

שעת הנקה (שעת הורות)

 • על-פי סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, עובדת שחזרה מחופשת לידה והיא מועסקת במשרה שהיקפה לפחות 174 שעות בחודש, או במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר מעבודה שעה אחת ביום בתשלום, במשך 4 חודשים לאחר חזרתה מהחופשה.
 • תכלית החוק הינה לאפשר להורים לשהות זמן רב יותר במחיצת הילד בחודשים שלאחר חופשת הלידה. תכלית זו לא מתקיימת במקרה שהנולד אינו בין החיים. עם זאת לשון החוק אינה שוללת זכות זו מיולדת שעברה לידה שקטה, וגם אינה מתנה את הענקת הזכות לקיצור יום העבודה בטיפול בפועל בילד, ועל כן ייתכן שגם יולדת שעברה לידה שקטה זכאית להיעדר מעבודה שעה אחת ביום בתשלום, במשך 4 חודשים לאחר חזרתה מחופשת הלידה, למרות שהתינוק שילדה אינו בין החיים.
 • נכון פברואר 2019, טרם ניתנה פסיקה בעניין זה בבית הדין לעבודה.
 • למידע נוסף ראו שעת הורות (שעת הנקה).

זכויות בן/בת הזוג של היולדת

חופשת אבהות לבן/בת הזוג של היולדת

 • בן/בת הזוג של יולדת רשאי/ת להיעדר מהעבודה מבלי לקבל את הסכמת המעסיק, עד 5 ימים קלנדריים לאחר יום הלידה (בנוסף להיעדרות העובד ביום הלידה עצמו, הנחשבת כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון) גם כאשר מדובר בלידה שקטה (לאחר 22 שבועות היריון).
 • 3 ימי ההיעדרות הראשונים מהעבודה ייחשבו כחופשה שנתית (או כחופשה ללא תשלום אם אין לעובד מספיק ימי חופשה צבורים).
 • 2 ימי ההיעדרות הנוספים ייחשבו כימי מחלה, שעל כל אחד מהם יקבל העובד דמי מחלה בשווי 50% מהשכר (אלא אם כן במקום עבודתו מקובל לשלם את מלוא השכר על ימי המחלה הראשונים).
 • למידע נוסף היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות).

חלוקת חופשת הלידה עם היולדת

 • בן הזוג (או בת הזוג) של היולדת רשאי/ת לחלוק עמה את חופשת הלידה בתנאים מסוימים (להרחבה ראו חופשת לידה לבן זוג של יולדת).
 • הפרשנות המקובלת היא שחופשת לידה לבן/בת הזוג ניתנת לצורך טיפול בילד (להבדיל מחופשת הלידה ליולדת שנועדה למנוחה ולהתאוששות מהלידה), ולכן לא אמורה להינתן במקרה של לידה שקטה.
 • עם זאת, לפי לשון החוק בן/בת הזוג של היולדת יכול/ה לנצל את הזכאות לצאת לחופשת לידה גם במקרה של לידה שקטה בכל אחד מ-2 המקרים הבאים:
  • יציאה לחופשת לידה במקום היולדת לאחר 6 שבועות מהלידה (בן/בת הזוג מחליף/ת את היולדת, אשר חוזרת לעבודתה).
  • יציאה לחופשת לידה בת שבוע תוך כדי חופשת הלידה של היולדת ובמקביל אליה. (היולדת מוותרת על דמי לידה עבור שבוע מתוך החופשה שלה).
שימו לב
בן/בת זוג של יולדת שיוצא/ת לחופשת לידה במקרה של לידה שקטה לא זכאי/ת לדמי לידה במהלך החופשה.
אם בן/בת הזוג בוחר/ת לנצל את הזכאות לחופשת לידה (בהתאם למקרים שצוינו), הביטוח הלאומי לא ישלם לו/לה דמי לידה בתקופה זו, כלומר חופשת הלידה של בן/בת הזוג במקרה של לידה שקטה תהיה ללא תשלום.

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה

 • בן/בת הזוג של היולדת יכול/ה לצאת במקומה לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה (בתנאי שהועסקה לפחות 6 חודשים לפני יציאתו לחופשה, כולל משך התקופה שבה שהתה היולדת בחופשת לידה).
 • כמו כן יכול/ה בן/בת הזוג לחלוק עמה חופשה זו.
דוגמה
 • אם העובדת ניצלה רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה היא זכאית להיות בחל"ת, יכול בן זוגה לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • אם העובד יצא לחל"ת (ולא בת זוגו היולדת) וניצל רק חלק מהתקופה המקסימלית שבה הוא זכאי לשהות בחל"ת, יכולה בת הזוג לצאת לחל"ת ביתרת התקופה.
 • במהלך החופשה וב-60 הימים שלאחריה אסור למעסיק לפטר את העובד או לפגוע בהיקף משרתו או בהכנסתו אלא אם קיבל היתר ממשרד העבודה.
 • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

חלוקת שעת הנקה (שעת הורות) עם היולדת

 • כפי שהוסבר למעלה, קיימות פרשנויות שונות באשר לשאלה, אם יולדת שעברה לידה שקטה זכאית לשעת הנקה.
 • אם היולדת זכאית לשעת הנקה, בן/בת הזוג של היולדת רשאי/ת לחלוק את הזכות עם היולדת, כך שכל אחד מהם ינצל את הזכאות בימים אחרים או שרק אחד מהם ינצל אותה, וזאת בתנאי שהיולדת נתנה את הסכמתה לכך.
 • בכל מקרה מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.
 • למידע נוסף ראו שעת הורות (שעת הנקה).

זכויות נוספות לשני בני הזוג

 • עובד/ת הנמצא/ת בחופשת לידה (גם כשמדובר בלידה שקטה), ואשר נקבע לו/ה דיון בבית משפט, רשאי להגיש בקשה לשינוי מועד הדיון.
 • זכות זו קיימת גם כאשר מדובר בחופשת לידה לאחר לידה שקטה.
 • למידע נוסף ראו הגשת בקשה לדחיית דיון בבית משפט.

זכויות שלא ניתנות במקרה של לידה שקטה

 • במקרה שלי לידה שקטה, לא יהיו היולדת או בן/בת זוגה זכאים להטבות הניתנות עבור הילדים עצמם (כגון קצבת לידה או קצבת ילדים).
 • כמו כן, בשונה מעובדת שילדה תינוק חי ורשאית להתפטר מעבודתה במהלך 9 החודשים שלאחר הלידה ולהיות זכאית לפיצויי פיטורים, עובדת שעברה "לידה שקטה" אינה זכאית לכך, שכן מטרת הזכאות היא לאפשר לאם להקדיש את זמנה לטיפול בילד שנולד. למידע נוסף ראו התפטרות לצורך טיפול בילד.
ראו גם

גורמים מסייעים

 • עתים - סיוע בהסדרת מקום הקבורה