הקדמה:

אדם המאושפז בבית חולים רשאי להצביע בבחירות לרשויות המקומיות, בקלפי המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז
מאושפזים שיתקבלו לבית החולים ביום הבחירות עצמו יוכלו להצביע בבית החולים רק אם הגיעו לבית החולים עד שעה מסוימת, כפי שיפורט בהמשך
ההצבעה תיעשה באמצעות "מעטפות כפולות"
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן


שימו לב
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן.

אדם המאושפז בבית חולים יהיה רשאי להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפי למאושפזים המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז.

מי זכאי?

 • כל מי שמאושפז בבית חולים ביום הבחירות, למעט מי שביום הבחירות עצמו התקבל לאשפוז יום.

מיקום הקלפי בבית החולים

 • שר הפנים יקבע, עד 30 ימים לפני יום הבחירות, באלו בתי החולים יוצבו קלפיות למאושפזים.
 • הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים.
 • ועדת הבחירות המרכזית עשויה לקבוע כי בבית חולים תוצב יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שונות.

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות ולפני פתיחת הקלפי בבית החולים, יתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז.
 • מאושפזים שיתקבלו לבית החולים ביום הבחירות עצמו יוכלו להצביע בבית החולים רק אם הגיעו לבית החולים עד שעה מסוימת שתיקבע על ידי שר הפנים. בשל כך, יש לבדוק עם בית החולים את זכאותו של מי שהתאשפז ביום הבחירות.
 • יש להציג את אחת מהתעודות המזהות הבאות בקלפי:
  • תעודת זהות.
  • דרכון ישראלי תקף.
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת זיהוי צבאית.
 • לאחר זיהויו של הבוחר, יימסרו לו שתי מעטפות בחירות רשמיות – צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
 • הבוחר יוזמן להיכנס לתא ההצבעה המצוי מאחורי פרגוד.
 • בתא ההצבעה יהיו מונחים פתקי ההצבעה של המועמדים לכהונת ראש הרשות המקומית והרשימות המתמודדות בבחירות.
 • יש להקפיד להכניס פתק צהוב עבור ראש הרשות המקומית לתוך המעטפה הצהובה ופתק לבן עבור המפלגה או הרשימה למועצת הרשות המקומית לתוך המעטפה הלבנה.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יצוינו שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו ומענו.
 • לאחר שהבוחר יכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, הוא יוכל לשלשל אותה לקלפי.
 • הקולות ייספרו כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, שליחי המדינה בחו"ל ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים (אם הנהלת בית החולים החליטה כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים