אדם המאושפז בבית חולים רשאי להצביע בבחירות לרשויות המקומיות, בקלפי המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז
מאושפזים שיתקבלו לבית החולים ביום הבחירות עצמו יוכלו להצביע בבית החולים רק אם הגיעו לבית החולים עד שעה מסוימת, כפי שיפורט בהמשך
ההצבעה תיעשה באמצעות "מעטפות כפולות"
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן


שימו לב
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן.

אדם המאושפז בבית חולים יהיה רשאי להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפי למאושפזים המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז.

 • בקלפי ובתא ההצבעה תהיה חוברת שמפרטת את שמות כל הרשימות המתמודדות בכל אחת מהרשויות ואת שמות המועמדים לראשות כל אחת מהרשויות.

מי זכאי?

 • כל מי שמאושפז בבית חולים ביום הבחירות, למעט מי שביום הבחירות עצמו התקבל לאשפוז יום.
 • מאושפזים שיתקבלו לבית החולים ביום הבחירות עצמו יוכלו להצביע בבית החולים רק אם אושפזו עד שעה לפני סגירת הקלפי בבית החולים. לכן, לאחר ההחלטה על אישפוז יש לבדוק עם בית החולים את הזכאות להצביע בקלפי שבבית החולים.
 • מאושפז שלא קיבל אישור אישפוז, ולדעתו הוא זכאי לקבל אישור כזה, יכול לפנות לאחראי על הקלפי בבית החולים (מנהל בית החולים או אדם אחר שהוא מינה לכך) ולבקש לקבל את האישור.

מיקום הקלפי בבית החולים

 • שר הפנים יקבע, עד 30 ימים לפני יום הבחירות, באלו בתי חולים יוצבו קלפיות למאושפזים.
 • הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים.
 • ועדת הבחירות המרכזית עשויה לקבוע כי בבית חולים תוצב יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שונות.

שעות ההצבעה

 • הקלפיות בבתי החולים יהיו פתוחות להצבעה החל מהשעה 8:00 בבוקר (שעה לאחר פתיחת הקלפיות הרגילות) ועד השעה 20:00.
 • בבתי חולים שמספר המיטות בהם קטן מ-200 הקלפיות יהיו פתוחות עד השעה 16:00.

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות, ועד שעה לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, יתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז.
 • בקלפי יש להציג את אישור האישפוז וכן אחת מהתעודות המזהות הבאות:
  • תעודת זהות
  • דרכון ישראלי או תעודת מעבר תקפים
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון
  • תעודת זיהוי צבאית
 • לאחר זיהויו של הבוחר, יימסרו לו שתי מעטפות בחירות רשמיות – צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
  • לתושבי יישובים במועצות אזוריות שמתקיימות בהם בחירות לוועד המקומי או לנציגות של היישוב, או תושבי רובעים עירוניים שמתקיימים בהם בחירות לוועד הרובע - ימסרו גם מעטפה כחולה ופתק כחול.
 • הבוחר יוזמן להיכנס לתא ההצבעה המצוי מאחורי פרגוד.
 • בתא ההצבעה יהיו מונחים פתקי הצבעה ריקים - צהובים ולבנים.
 • כמו כן, תהיה חוברת שמפרטת את שמות כל הרשימות המתמודדות בכל אחת מהרשויות ואת שמות המועמדים לראשות כל אחת מהרשויות.
 • הבוחר ירשום בעט כחול את שם המועמד לראשות הרשות שעבורו הוא מצביע על פתק ההצבעה הצהוב ואת אותיות הרשימה שבה הוא בוחר על פתק ההצבעה הלבן.
 • יש להקפיד להכניס פתק צהוב עבור ראש הרשות המקומית לתוך המעטפה הצהובה ופתק לבן עבור המפלגה או הרשימה למועצת הרשות המקומית לתוך המעטפה הלבנה.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יצוינו שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו ומענו.
 • לאחר שהבוחר יכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, הוא יוכל להטיל אותה לקלפי.
 • הקולות ייספרו כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, אסירים, ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים (אם הנהלת בית החולים החליטה כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים