מי שממלאים תפקידים מסוימים בבחירות לרשויות המקומיות יכולים להצביע בקלפי מיוחדת לבעלי תפקידים
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. למידע על הבחירות לכנסת לחצו כאן


בוחרים שממלאים תפקידים מסויימים בבחירות לרשויות המקומיות (בעלי תפקידים) רשאים להצביע בקלפיות מיוחדות לבעלי תפקידים, שייפתחו במקומות שייקבעו על-ידי משרד הפנים.

מי זכאי?

 • מנהל בחירות או סגן מנהל בחירות
 • עובד מדינה שאינו יכול להצביע בקלפי באזור מגוריו בשל מילוי תפקיד ביום הבחירות, לצורך ניהולן
 • מזכיר ועדת קלפי שמכהן בקלפי ברשות מקומית שאינו תושב שלה
 • חבר ועדת קלפי שמכהן בקלפי ברשות מקומית שאינו תושב שלה, בתנאי שהיה בתפקיד ביום הבחירות לפחות 6 שעות רצופות
 • שוטר שאינו יכול להצביע בקלפי באזור מגוריו בשל מילוי תפקיד ביום הבחירות לצורך ניהולן

תהליך מימוש הזכות

 • בעל תפקיד שמעוניין להצביע בקלפי מיוחדת לבעלי תפקידים יציג אישור על מילוי תפקידו ויזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות
  • דרכון ישראלי או תעודת מעבר בתוקף
  • רישיון נהיגה ישראלי בתוקף
  • תעודה צבאית בתוקף
  • אם הוא שוטר - באמצעות תעודת השוטר שלו
 • לאחר זיהויו של הבוחר, יימסרו לו שתי מעטפות בחירות רשמיות – צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
  • לתושבי יישובים במועצות אזוריות שמתקיימות בהם בחירות לוועד המקומי או לנציגות של היישוב, או תושבי רובעים עירוניים שמתקיימים בהם בחירות לוועד הרובע - ימסרו גם מעטפה כחולה ופתק כחול.
 • בתא ההצבעה, מאחורי פרגוד, יהיו מונחים פתקי הצבעה ריקים - צהובים ולבנים.
 • כמו כן, תהיה חוברת שמפרטת את שמות כל הרשימות המתמודדות בכל אחת מהרשויות ואת שמות המועמדים לראשות כל אחת מהרשויות.
 • הבוחר ירשום בעט כחול את שם המועמד לראשות הרשות שעבורו הוא מצביע על פתק ההצבעה הצהוב ואת אותיות הרשימה שבה הוא בוחר על פתק ההצבעה הלבן.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יצוינו שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו ומענו.
 • לאחר שהבוחר יכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, הוא יוכל להטיל אותה לקלפי.
 • הקולות ייספרו כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, אסירים, ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים