חברי ועדת הקלפי והעובדים בקלפי חייבים לשמור בסוד כל מידע הנוגע לאותה אישה ולשהייתה במקלט
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן


נשים השוהות במקלט לנשים מוכות יכולות להצביע בקלפי מיוחדת לבעלי תפקידים בבחירות לרשויות המקומיות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות, מנהלת המקלט תיתן לכל אישה השוהה במקלט אישור בכתב להצביע.
 • על הבוחרת להציג בפני ועדת הקלפי את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים, בצירוף האישור מהמקלט:
  • תעודת זהות
  • דרכון ישראלי בתוקף
  • רישיון נהיגה ישראלי בתוקף
  • תעודה צבאית
 • לאחר זיהוי הבוחרת, היא תקבל מוועדת הקלפי 2 מעטפות הצבעה - צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
  • לתושבות יישובים במועצות אזוריות שמתקיימות בהם בחירות לוועד המקומי או לנציגות של היישוב, או תושבות רובעים עירוניים שמתקיימים בהם בחירות לוועד הרובע - ימסרו גם מעטפה כחולה ופתק כחול.
 • בתא ההצבעה, מאחורי פרגוד, יהיו מונחים פתקי הצבעה ריקים - צהובים ולבנים.
 • כמו כן, תהיה חוברת שמפרטת את שמות כל הרשימות המתמודדות בכל אחת מהרשויות ואת שמות המועמדים לראשות כל אחת מהרשויות.
 • הבוחרת תרשום בעט כחול את שם המועמד לראשות הרשות שעבורו היא מצביעה על פתק ההצבעה הצהוב ואת אותיות הרשימה שבה היא בוחרת על פתק ההצבעה הלבן.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יצוינו שם הבוחרת, מספר תעודת הזהות שלה וכתובתה.
 • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
 • הקולות ייספרו כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, אסירים, ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.
 • אישור ההצבעה יוחזר לבוחרת בתום הצבעתה, לאחר שמזכיר ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו.

חשוב לדעת

 • חברי ועדת הקלפי והעובדים בקלפי חייבים לשמור בסוד כל מידע הנוגע לאותה אישה ולשהייתה במקלט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים