בכל רשות מקומית חייבת להיות לפחות קלפי אחת עם סידורי גישה והצבעה לאנשים המוגבלים בניידות
מי שאינו מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עימו מלווה שיסייע לו
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן
למציאת מיקום קלפי נגישה ראו כאן

תקציר

שימו לב
דף זה עוסק בבחירות לרשויות המקומיות ולא בבחירות לכנסת. לדף על הבחירות לכנסת לחצו כאן.

בכל רשות מקומית צריכה להיות לפחות קלפי אחת שיש בה ואליה סידורי גישה והצבעה המותאמים לאנשים המוגבלים בניידותם.

 • על הרשות המקומית להציב ביום הבחירות, בסמוך לקלפי, תמרור זמני המבטיח שני מקומות חניה לנכים.
 • ביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20, צריכות להיות לפחות שתי קלפיות המונגשות למוגבלים בניידות.
 • מוגבל בניידות שהקלפי שהוא רשום בה אינה מונגשת, רשאי להצביע בכל קלפי ביישובו שנקבעה כ"קלפי נגישה מיוחדת" - קלפי המונגשת לאנשים עם מוגבלות בניידות ומותאמת לשימוש במעטפות הצבעה כפולות.
 • מיקומן של קלפיות נגישות צריך להתפרסם פעם בשבוע, במהלך החודש שלפני הבחירות.
 • מוגבל בניידות הרשום לקלפי שאינה נגישה, יוכל לברר היכן באזור מגוריו נמצאת "קלפי נגישה מיוחדת", ברשימת הקלפיות המעודכנת, באתר משרד הפנים.
  • ניתן לפנות בבירורים למודיעין שיופעל לקראת יום הבחירות בטלפון 1-800-101975 או 077-9790060.
  • ניתן גם לבדוק באמצעות מסרונים (sms) ו-וואטסאפ בטלפון 053-3801464.

מי זכאי?

 • מי שזכאי לבחור לרשות המקומית, ומפאת מצבו הגופני סובל מבעיית ניידות כלשהי (קבועה או זמנית), שלא מאפשרת לו להצביע בקלפי שאינה מונגשת (אין צורך באישור להוכחת בעיית הניידות).

הצבעה בקלפי נגישה מיוחדת למי שרשום לקלפי שאינה נגישה

 • בהגעה לקלפי, יש להזדהות בפני ועדת הקלפי באמצעות תעודה נושאת תמונה ותקפה, שהיא אחת מאלה:
  • תעודת זהות
  • דרכון ישראלי
  • רישיון נהיגה
 • אין לדרוש מהבוחר כל מסמך או אישור שיעידו על בעיית הניידות שלו.
 • מכיוון שהבוחר אינו מופיע ברשימת הבוחרים הרגילה של אותה קלפי, הוא יופנה למזכיר נוסף שעבודתו תיוחד למצביעים מוגבלי ניידות, שיזהה את המצביעים שאינם רשומים בפנקס ויספק להם מעטפות חיצוניות לאריזת מעטפות ההצבעה שלהם (בקלפי שלא רשומים בה מעל ל- 550 בעלי זכות בחירה לא חייב להיות מזכיר נוסף, ובמקרים אלה הטיפול ייעשה על-ידי מזכיר הקלפי "הרגילה").
 • לאחר זיהויו של הבוחר, ימסור לו המזכיר שתי מעטפות בחירות רשמיות – צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
 • הבוחר יוזמן להיכנס לתא ההצבעה המצוי מאחורי פרגוד.
 • בתא ההצבעה יהיו מונחים פתקי ההצבעה של המועמדים לכהונת ראש הרשות המקומית והרשימות המתמודדות בבחירות.
 • יש להקפיד להכניס פתק צהוב עבור ראש הרשות המקומית לתוך המעטפה הצהובה ופתק לבן עבור המפלגה או הרשימה למועצת הרשות המקומית לתוך המעטפה הלבנה.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יציין המזכיר את שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו ומענו.
 • לאחר שהבוחר יכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, הוא יוכל לשלשל אותה לקלפי.
 • בעת ספירת הקולות, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות מבלי לפתוח אותן, מעטפות אלה ייארזו ויועברו למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.
 • המעטפות החיצוניות של המצביעים המוגבלים בניידות ייפתחו ויספרו יחד עם המעטפות החיצוניות של החיילים שהצביעו.

מלווה לבוחר המוגבל בניידות

 • מי שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עימו מלווה שיסייע בהצבעה.
 • פרטיו של המלווה ירשמו בפרוטוקול על ידי ועדת הקלפי המקומית.
 • המלווה אינו יכול להיות אחד מאלה:
  • מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע.
  • חבר ועדת הקלפי.
 • מלווה אינו רשאי ללוות ביום הבחירות יותר משני בוחרים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים