נפגע עבירה או בן משפחה של נפגע שהעבירה גרמה למותו, זכאים להגיש את עמדתם לגבי בקשת חנינה (הקלה בעונש) שהגיש מבצע העבירה
הבעת העמדה תוגש בעניין בקשת מבצע העבירה להקל בעונש המאסר שנגזר עליו (כולל בקשה לקציבת מאסר עולם או עבודות שירות)
את העמדה ניתן להגיש לבד ואין צורך או חובה בייצוג משפטי
העמדה ופרטי נפגע העבירה לא מועברים אל מבקש החנינה

חוק זכויות נפגעי עבירה, קובע כי נפגע עבירה שביקש זאת, זכאי לקבל מידע על בקשה להקלה בעונש מאסר המוגשת על ידי מבצע העבירה ולהביע את עמדתו בקשר אליה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • את עמדת נפגע העבירה לבקשת חנינה ניתן להגיש באחת משתי דרכים:
  • מקוונת- באמצעות מילוי טופס מקוון בעברית או בערבית או באנגלית באתר משרד המשפטים (מחלקת חנינות) - בהתאם להוראות המילוי והשליחה באתר.
  • ידנית - כתיבת מסמך הכולל את המידע והמסמכים הבאים ושליחתו למחלקת חנינות באחת הדרכים המפורטות בהמשך:
   • פרטי מגיש העמדה: שם מלא, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
   • פרטי בקשת החנינה (הבקשה להקלה בעונש) וסוג הבקשה בעניינה מבקש נפגע העבירה להביע את עמדתו.
   • הקשר של מגיש הבקשה לעבירה (נפגע העבירה או בן משפחה).
   • פרטי התיק המשפטי הרלוונטי.
   • עמדת נפגע העבירה- נימוקים ומסמכים רלוונטים התומכים בעמדת נפגע העבירה לבקשת החנינה.
 • אם נפגע העבירה (או בן משפחה) מיוצג על ידי עורך דין, על עורך הדין המייצג לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה, מספר רישיון, כתובת דואר אלקטרוני, ייפוי כח או הסכמת נפגע העבירה (או בן המשפחה) להגשת העמדה על ידו.

הגשת העמדה והטיפול בה

 • במקרה של מילוי מקוון (אינטרנטי) של טופס העמדה- יש למלא אחר הוראות המילוי והשליחה באתר.
 • במקרה של הגשה ידנית, ניתן לשלוח את עמדת נפגע העבירה, באחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא"ל (דואר אלקטרוני): .
  • בפקס: 02-6467027 (מומלץ להתקשר לאחר מס' שעות לוודא כי המסמכים התקבלו בטל: 02-6546642/3/4).
  • בדואר: רח' צלאח א-דין 29, ירושלים, ת"ד 49029, מיקוד 91400 (לידי "משרד המשפטים- מחלקת חנינות").
 • העמדה תועבר לטיפול מחלקת חנינות במשרד המשפטים ועיקריה יובאו במסגרת חוות הדעת המתגבשת מטעמה עבור שר המשפטים ונשיא המדינה.
 • לאחר שנשיא המדינה יחליט בעניין בקשת החנינה שהגיש מבצע העבירה, נפגע העבירה יקבל הודעה על כך מטעם בית הנשיא.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש את עמדת נפגע העבירה לבד ואין צורך או חובה בייצוג משפטי.
 • העמדה ופרטי נפגע העבירה לא מועברים אל מבקש החנינה.
 • אם יהיה בכך צורך, מחלקת החנינות תיצור קשר עם נפגע העבירה לגבי עמדתו.
 • מוסד החנינה הוא לא חלק ממערכת המשפט ולא משמש כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות.
 • ככלל, הזכות להביע עמדה לא חלה במקרים שבהם בקשת חנינה מטופלת על רקע הסדרים מדיניים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים