סטודנטית שנעדרה 21 ימים לפחות בסמסטר בגלל טיפולי פוריות והפסידה מעבדה/סמינריון/סיור/סדנה/הכשרה מעשית זכאית לפטור מחובת ההשתתפות או להשלמה במועד אחר
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 6(א) לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות שנעדרו 21 ימים לפחות בסמסטר בגלל טיפולי פוריות והפסידו מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית זכאיות לאחד מאלה (בתיאום עם המרצה ובהתאם למהות הקורס):

  • השלמה של מה שהחסירו.
  • פטור מההשתתפות באותה פעילות.
  • השתתפות במועד מאוחר יותר באותה פעילות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על טיפולי הפוריות.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות שעוברות טיפולי פוריות וכיצד ניתן לממש אותן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות