הקדמה:

חולי סוכרת נעורים עשויים להיות זכאים להתאמות במבחן הפסיכומטרי
הבקשה לתנאים מותאמים וכל החומר הנלווה אליה צריכים להתקבל במרכז הארצי לבחינות עד יום סיום ההרשמה למועד הבחינה. מומלץ לשלוח את הטפסים והמסמכים הרלוונטיים לפחות שלושה חודשים לפני מועד הבחינה


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • לצורך קבלת פרטים וטפסים למילוי (שאלון חוות דעת רפואית, שאלון לנבחן וטופס הרשמה למבחן), יש לפנות ליחידה לבחינות מותאמות, לפחות שלושה חודשים לפני הבחינה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים