משרד החינוך והשלטון המקומי מממנים סייעות רפואיות לילדים עם צרכים בריאותיים מיוחדים שלומדים בחינוך הרגיל
אין להעסיק קרובת משפחה של התלמיד כסייעת
יש לחדש את הבקשה לסיוע מדי שנה ולצרף מסמכים עדכניים
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


ילדים שלומדים במסגרות החינוך הרגיל זכאים לתמיכה של סייעת רפואית במצבים הבאים:

 1. צורך בטיפול פולשני בשגרה
 2. צורך בהשגחה למניעת מצבים מסכני חיים
 • מימון הסייעת הרפואית נעשה בידי הרשות המקומית ומשרד החינוך, והרשות המקומית היא המעסיקה של הסייעת בפועל.
 • הסיוע ניתן בימי הלימודים הרשמיים ובחופשות שמתקיימת בהן פעילות של הרשות המקומית. אם במוסד החינוכי מתקיים יום חינוך ארוך על פי חוק, או שהוארך בו יום הלימודים על פי החלטת ממשלה, ניתנת הרחבה לסיוע.
 • אין להעסיק סייעת שהיא קרובת משפחה של התלמיד.
 • ילדים שחוזרים לבתי הספר ולגני הילדים לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך. למידע נוסף ראו בערך סיוע לילדים השבים למסגרת החינוכית לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות.

מי זכאי?

 • ילדים מגיל הכניסה לגן ילדים עירוני (גיל 3) ועד לגיל שבו הם מגיעים לעצמאות טיפולית, שזקוקים לטיפול או השגחה רפואיים בשעות הלימודים, בכל אחד מהמצבים הבאים:

טיפולים פולשניים בשגרה

 • תלמידים שעל-פי אישור מרופא זקוקים לאחת מהפעולות הבאות, ואינם יכולים לבצע אותן עצמאית:
  • צינרור שלפוחית שתן
  • הזנה ישירות לקיבה/האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום
  • ביצוע דקירה לשם בדיקת רמת הסוכר בדם, והזרקת אינסולין
  • שאיבת הפרשות דרך פיום קנה (טרכאוסטומיה)
  • חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות
  • החזרת קנולה למקומה
  • מתן חמצן
  • טיפול בסטומה

סיוע להשגחה עבור מצבים מסכני חיים

 • תלמידים שזקוקים להשגחה על-פי אישור של רופא מומחה בתחום, במצבים הבאים:
  • אפילפסיה כללית לא מאוזנת (יותר מ-2 התקפים בחודש), עם התקפים קשים שמביאים לנפילה
  • הפרעת קרישה חמורה מסכנת חיים עם נטייה לדמם לא מבוקר (כגון, המופיליה ושימוש בתרופות הגורמות לדמם)
  • סכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית אחרי השתלת קוצב לב או דפיברילטור מושתל (ICD)
  • שנתיים ראשונות לאחר השתלת איבר

סיוע להשגחה עבור אלרגיה למוצרי מזון

 • זכאות לסיוע קיימת לגבי אלרגיה לאחד מ- 6 מוצרי המזון הבאים: חלב, בוטנים, שומשום, אגוזים, ביצים ודגים, שבגינה נדרשת נשיאת מזרק אפיפן באופן קבוע.
 • הזכאות לסיוע והיקף הסיוע משתנים בהתאם לגיל התלמיד והמעבר בין הגן לבית הספר:
  • גן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי - סיוע מלא ליום הלימודים הפורמלי בלבד
  • כיתה א' - סיוע מלא ליום הלימודים הפורמלי בלבד
  • כיתה ב' - סיוע חלקי ל-3 שעות בלבד (להשגחה בשעות זמני הארוחה וההפסקות)
  • החל מכיתה ג' - אין זכאות לסיוע
שימו לב
הזנה ביום לימודים ארוך ובצהרונים
 • תלמיד עם אלרגיה למוצרי מזון שזכאי לסיוע ולומד במוסד חינוכי שיש בו יום לימודים ארוך (יוח"א) או בצהרון ניצנים בפיקוח של משרד החינוך לא זכאי לקבל מנה רגילה.
 • אם ההורים יבחרו לקבל מנה רגילה עבור התלמיד, יבוטל הסיוע ליום הלימודים.

מי לא זכאי?

 • לא נכללות בזכאות האוכלוסיות הבאות:
  • תלמידים שלומדים במסגרות של החינוך המיוחד.
  • תלמידים שסובלים ממצבי בריאות מחלתיים או זקוקים להשגחה מונעת. לדוגמה: אסטמה, סיסטיק פיברוזיס, צליאק, ליווי אחרי ‏ניתוחים , מחלה ממארת, מגבלה תזונתית קבועה או מחלה הדורשת דיאטה ייחודית, שמירה ממחלות מדבקות. משרד החינוך הוציא חוזרים שמפרטים כיצד על הצוות לנהוג במקרים אלו ובכל בי"ס צריך להיות מורה בקיא בהגשת עזרה ראשונה.
  • ילדים שזקוקים לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות (ADL), כגון עזרה בניידות, שמירה על דיאטה ייחודית, שמירה ממחלות מדבקות, נתינת תרופות פומיות והחלפת חיתולים).
  • ילדים שזקוקים להשגחה כללית מפני היפגעות.
  • ילדים שזקוקים לסיוע ותיווך לימודי ורגשי.

זכאות לסייעת בחופשת הקיץ

 • בהתאם להנחיות משרד החינוך שהועברו לרשויות המקומיות, תלמידים שזכאים לסייעת רפואית במהלך שנת הלימודים יקבלו סיוע זה גם בתקופת הפעילויות של חופשת הקיץ:
  • ילדי הגנים יקבלו את הסיוע במסגרת הקייטנות שמופעלות בגני הילדים על-ידי הרשויות המקומיות במהלך כל חודש יולי.
  • תלמידי כיתות א' ו- ב' יקבלו את הסיוע במסגרת תוכנית בתי הספר של החופש הגדול.

זכאות לסייעת בצהרון לתלמידים סוכרתיים

תהליך מימוש הזכות

 • הגשת הבקשה לסייעת רפואית נעשית באמצעות הרשות המקומית שבה התלמיד לומד.
 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית שבה נמצא המוסד החינוכי עם המסמכים הבאים:‏
  • חוות דעת רפואית עדכנית מרופא מקצועי מטפל שמפרטת את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
   • חוות הדעת הרפואית צריכה להיות מעודכנת בטווח של עד 6 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.
   • מסמך רפואי מרופא מומחה. לרשימת הרופאים המומחים בהתאם לבעיה הרפואית ראו באתר משרד החינוך.
  • חוות דעת תפקודית - נדרשת רק במקרים של בקשה לטיפול פולשני.
 • הרשות המקומית תעביר את הבקשה למשרד החינוך, ולאחר מכן תתכנס ועדה בין משרדית של משרד החינוך, משרד הבריאות ומשרד הרווחה, שבה יוחלט על מספר שעות הסייעת לתלמיד.
 • הרשות המקומית אחראית על העסקת הסייעת הרפואית. העסקתה תיעשה בכפוף לקיום:
  • אישור היקף העסקה תקף מטעם הוועדה.
  • אישור הדרכה בתוקף של המלווה (ראו פירוט בהמשך).
  • הסכמת הורה להעסקת המלווה האישי.
 • יש לחדש את הפנייה מידי שנה ולצרף מסמכים עדכניים.
שימו לב
 • המערכת להגשת בקשות לסייעת רפואית פתוחה להגשת בקשות חדשות לקראת שנת הלימודים תשפ"ה (נכון ל- 31.03.2024).
 • בקשות עבור שנת הלימודים תשפ"ד ניתן להגיש בימי א' בלבד. בקשות כאלה ניתן להגיש אך ורק עבור תלמידים עם מחלה חדשה (שהתגלתה בחודש האחרון).
 • לבדיקת מצב הבקשה ניתן להתקשר למוקד משרד החינוך בטלפון 6552* שלוחה 3. המוקד פעיל בימים א'–ה' בין השעות 7:30–17:00.

הדרכת הסייעת

 • הדרכת הסייעת תתבצע על-ידי מוסד רפואי מורשה ומוכר על-ידי משרד הבריאות, שבו מקבל התלמיד טיפול רפואי, וזאת בתיאום עם מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי.
 • ההדרכה תינתן על ידי אחות מוסמכת, שתבדוק בתום ההדרכה את יכולתה של הסייעת.
 • האחות המדריכה והסייעת שעברה את ההדרכה יחתמו על אישור לגבי ביצוע ההדרכה (ראו בנספח לנוהל). האישור ייחתם ב-4 עותקים: לסייעת, להורים, לרשות המקומית/מחלקת החינוך, ולתיוק בתיקו של הילד המטופל במוסד הרפואי.
 • על הרשות המקומית לוודא עם הסייעת טרם ההעסקה, כי האישור לגבי ההדרכה נמצא בידיה. אין להעסיק סייעת ללא אישור זה.

ערעורים

 • במקרה שנדחתה הבקשה לקבלת סייעת רפואית, יש לפנות לרשות המקומית בבקשת ערעור.
 • יש לגבות את הערעור בחוות דעת רפואית ו/או תפקודית עדכנית וחדשה של רופא מומחה.
 • על פניות שנידונו בשנית ונדחו על ידי הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל, ניתן להגיש בקשה לערר שיועבר למשרד הבריאות, ולכך יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטיים.
  2. דו"ח היערכות של המוסד החינוכי כמענה לצורכי התלמיד.
  3. במקרים מסוימים יידרש גם מסמך פסיכו-סוציאלי.
 • בהתקבל כל המסמכים הנדרשים יידון הערר, והתשובה תישלח לרשות המקומית תוך חודש ימים.

חשוב לדעת

 • הסיוע מתבסס על צורכי התלמידים בשעות הלימודים ואינו תלוי בהכרת המוסד לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה המשולמת להורים.
 • על הרשות המקומית להיערך למקרים שבהם הסייעת תיעדר לתקופה ממושכת (חופשת לידה, מחלה ממושכת, מילואים וכד'), ולדאוג לממלא/ת מקום.
 • ייתכנו מקרים שבהם הוועדה תקבע, על פי הנחיות משרד הבריאות או על פי שיקולים מקצועיים, כי סייעת אחת תתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.
 • אין זכאות לסייעת למצבים זמניים. בעיקרון, אם רופא קבע שילד יכול לשהות בגן או בבית הספר, לא ניתן שלא לקבלו ועל הצוות יהיה לסייע לו אם יידרש.
 • מי שפונה לחדר מיון לטיפול בתגובה אלרגית מסכנת חיים, יהיה פטור מתשלום עבור הטיפול.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים