הקדמה:

בשל התמשכות מבצע "עמוד ענן" הורתה רשות המסים על מספר הקלות למשרתי מילואים שגויסו בצו 8
מועד הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה נדחה ל-31.12.2012 לכל תושבי הארץ
פקידי השומה הונחו להפעיל שיקול דעת והבנה בטיפול בבקשות לביטול קנסות וריביות לחיילי מילואים שאיחרו בהגשת הדוחות או בתשלום המס


 • בעקבות מבצע "עמוד ענן" הורה מנהל רשות המסים על שורה של הקלות לחיילי מילואים שגויסו בצו 8.

דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה מ-30 בנובמבר 2012 ל-31 בדצמבר 2012

 • כדי להקל על מייצגים ונישומים שהינם תושבי הדרום או גויסו לשירות מילואים הוחלט על דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים לכלל הנישומים והמייצגים בכל הארץ עד לתאריך ה-31 בדצמבר 2012.
 • הקלה זו חלה לגבי מייצגים אשר נקבע להם ה-30 בנובמבר 2012 כמועד הגשת דוחות.
 • כמו-כן, דחיית המועד האמורה תחול גם לגבי כל נישום, אשר ביקש וקיבל ארכה להגשת הדוח עד ל- 30 בנובמבר 2012.

התחשבות בחיילי מילואים שגויסו בצו 8

 • מנהל הרשות הנחה את מנהלי משרדי השומה ותחנות מע"מ, להפעיל שיקול דעת רחב, תוך גילוי הבנה ורגישות בכל הנוגע לטיפול בבקשות לביטול קנסות, הפרשי הצמדה וריבית של עוסקים ונישומים אשר גויסו בצו 8 או שמיצגיהם גויסו במסגרת מבצע "עמוד ענן" ועקב כך נבצר מהם לדווח ולשלם את הדוחות התקופתיים במועד.

מי זכאי?

 • לדחיית המועד להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה זכאים כל הנישומים וכל המייצגים בארץ.
 • להתחשבות בבקשות ביטול קנסות או ריביות על איחור בהגשת הדוחות או בתשלום המס זכאים כל אחד מהבאים:
 1. עוסקים ונישומים אשר גויסו למילואים בצו 8 במסגרת מבצע "עמוד ענן".
 2. עוסקים ונישומים שמייצגיהם גויסו למילואים בצו 8 במסגרת מבצע "עמוד ענן".

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במסגרת בקשות לביטול קנסות והפרשי ריבית או הצמדה יש לצרף אישורים על שירות המילואים.

גורמי ממשל