הקדמה:

עצמאים ביישובי הדרום זכאים לדחייה בתשלומי המסים ובדיווח למוסד לביטוח לאומי, בשל המצב הבטחוני
אסור למעסיק לפטר עובדים שנעדרו מעבודה בשל המצב הבטחוני, אם הם עומדים בתנאים הקבועים בחוק ובהתאם להנחיות פיקוד העורף
במקרים מסוימים חייבים מעסיקים לשלם שכר מלא לעובדים שנעדרו מעבודה בשל המצב הבטחוני, בהתאם להנחיות פיקוד העורף
מעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודה בשל המצב הבטחוני עשויים להיות זכאים לשיפוי מהמדינה
לשאלות ותשובות לגבי עסקים קטנים ובינוניים, עובדים, מעונות יום ועוד, ראו באתר משרד הכלכלה
 • בעקבות מבצע "עמוד ענן" פרסמו רשויות השלטון השונות הודעות הנוגעות למעסיקים ולעובדים.
 • על פי הודעת משרד הכלכלה, בכל הקשור לנושא התייצבות לעבודה יש להישמע להוראות פיקוד העורף. על כל העובדים לצאת לעבודה אלא אם כן נקבע אחרת על ידי פיקוד העורף.
 • על פי הודעת משרד האוצר, בשל מצב החירום, תושבי הדרום המתגוררים במרחק של עד 7 ק"מ מרצועת עזה יזכו לפיצוי מלא עקב היעדרות ממקום העבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. באזורים הנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, בהם הוכרז מצב מיוחד, יפוצו הורים לילדים עד גיל 14 שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב סגירת מוסדות החינוך.
 • בעלי עסקים קטנים במקומות הנ"ל יפוצו על-פי קריטריונים של רשות המסים.
 • המוסד לביטוח לאומי ורשות המסים העניקו ארכה לבעלי עסקים ועובדים עצמאים, תושבי הדרום, להגשת דוחות וביצוע תשלומים.
 • בתום המבצע יזמן משרד האוצר את ההסתדרות וארגוני המעסיקים לדיון בשיפוי התושבים שנעדרו ממקום עבודתם.
 • דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות מעסיקים ועובדים עצמאים בשעת חירום.

האם מותר לי לפטר עובד שנעדר מהעבודה בגלל מצב החירום?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שהוראות כוחות הביטחון אוסרות עליו להגיע למקום העבודה. כלומר אם פיקוד העורף אוסר על הגעה למקום העבודה, רשאי עובד להיעדר מעבודתו, ועל המעסיק חל איסור לפטרו. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.
 • אם פיקוד העורף לא אוסר על הגעה למקום העבודה, והעובד בחר בכל זאת להיעדר ממקום העבודה, רשאי המעסיק לפטר אותו וגם רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. אי-התיצבות לעבודה במקרה כזה עשויה להיות עבירה פלילית. למעסיק מותר לפטר עובד במפעל חיוני שנעדר מהעבודה.

האם מותר לי לפטר עובד שהחליט להישאר בבית להשגיח על ילדיו שבתי הספר או גני הילדים שלהם סגורים בגלל המצב הבטחוני?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו (עד גיל 14) שנמצא עמו, מכיוון שמוסד הלימוד, שבו לומד הילד, סגור בהוראת פיקוד העורף.
 • ההגנה מפני פיטורים ניתנת רק להורה אחד בלבד:
 • אם מדובר בהורה שהוא הורה יחיד, אסור למעסיק לפטר אותו.
 • אם לילד שני הורים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, זכאי רק הורה זה להיעדר מעבודתו ולהיות מוגן מפני פיטורים. לדוגמא: אם הוריו של הילד גרושים או בנפרד, והילד לא נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, מותר למעסיק לפטר את העובד.
 • אם שני ההורים מגדלים את הילד, זכאי רק אחד ההורים להיעדר מעבודתו וליהנות מהגנה מפני פיטורים, וזאת בתנאי שההורה השני עובד או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילדים.
 • אם במקום העבודה של אחד ההורים קיים סידור נאות להשגחה על הילד, לא יהיה העובד זכאי להיעדר מהעבודה. אם בחר להיעדר מעבודתו, לא יהיה זכאי להגנת החוק מפני פיטורים. המעסיק יכול לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14, ההורה אינו זכאי להיעדר על דעת עצמו מהעבודה. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו על מנת להשגיח על ילד מעל גיל 14, רשאי המעסיק לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו: איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.

האם מותר לי לפטר עובד או עובדת שקיבל/ה צו 8 וגוייס/ה למילואים?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו: איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף - האם עלי לשלם לו שכר בעד הימים שנעדר מהעבודה?

 • על-פי הודעת משרד האוצר, בשל מצב החירום, תושבי הדרום המתגוררים במרחק של עד 7 ק"מ מרצועת עזה יזכו לפיצוי מלא עקב היעדרות ממקום העבודה.
 • עד כה לא נקבע הסדר על פיו יבוצע התשלום, אולם על-פי התנהלות המדינה בעבר, מקובל שהמעסיק ימשיך לשלם שכר רגיל בעבור הימים שבהם העובד נעדר, ולאחר מכן יקבל המעסיק פיצוי מהממשלה.
 • עובד בישובים המרוחקים יותר מ-7 ק"מ מרצועת עזה, שנעדר מעבודתו, אינו זכאי לתשלום שכר במהלך היעדרותו. המעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.

אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה על-מנת להישאר בבית עם ילדיו בגלל שמוסדות החינוך ביישוב סגורים בהוראת פיקוד העורף - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות?

 • על-פי הודעת משרד האוצר, באזורים הנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, בהם הוכרז מצב מיוחד, יפוצו הורים לילדים עד גיל 14 שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב סגירת מוסדות החינוך.
 • עד כה לא נקבע הסדר על פיו יבוצע התשלום, אולם על-פי התנהלות המדינה בעבר, מקובל שהמעסיק ימשיך לשלם שכר רגיל בעבור הימים שבהם העובד נעדר, ולאחר מכן יקבל המעסיק פיצוי מהממשלה.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14, ההורה אינו זכאי לתשלום. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו על מנת להשגיח על ילד מעל גיל 14, רשאי המעסיק לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שנתית שצבר.

בשל המצב הבטחוני החלטתי לסגור את מקום העבודה. האם עלי לשלם לעובדים שכר בגין הימים שבהם מקום העבודה סגור?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

 • במקרים שבהם מקום העבודה היה סגור על פי הוראת פיקוד העורף, לאור הודעת משרד האוצר, נראה שעובדים יפוצו בגין היעדרות זו, בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום.
 • עד כה לא נקבע מנגנון שבאמצעותו ישולם הפיצוי. בעבר נקבע כי המעסיק ישלם לעובדיו כרגיל את שכרם ויוכל לתבוע את הפיצוי מהממשלה לאחר מכן בהתאם להסכם אליו יגיעו הצדדים.

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על שבעה ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו: חופשה ביוזמת המעסיק.

אם מקום העבודה עובד כרגיל, אבל אחד מהעובדים מפחד לצאת מהבית לעבודה - האם עלי לשלם לו שכר?

 • על פי הסכם הקיבוצי מיום 20.05.2009, עובד שנעדר ממקום עבודתו בגלל מצב החירום יהיה זכאי לשכר בימי היעדרותו, רק אם פיקוד העורף קבע כי מדובר במקום עבודה שאינו מוגן.
 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור, שבו העובד מועסק, יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, אזי יש לשלם שכר לעובד שנעדר מהעבודה.
 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה כי פחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה זכאי לשכר.
 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. עובד שלא התייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.

אני עובד עצמאי, ולא הספקתי להעביר את תשלומי המסים עד ה-15 לחודש- האם אני יכול לקבל ארכה?

 • לאור המצב הביטחוני השורר באזור הדרום, הודיעו רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי על מתן ארכה לתושבי הדרום לתשלומי המסים התקופתיים שלהם ודמי ביטוח לאומי.
 • על פי הודעת המוסד לביטוח לאומי, עקב המצב הבטחוני, נדחה מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבור חודש אוקטובר 2012 למעסיקים ולעובדים עצמאים באזור הדרום, ל-21 בנובמבר 2012 (במקום ב-15 בנובמבר).

אני עצמאי, ואמור להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ב-30 בנובמר 2012, האם אני יכול לקבל ארכה?

 • כדי להקל על מייצגים ונישומים שהינם תושבי הדרום או גויסו לשירות מילואים הוחלט ברשות המסים על דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים לכלל הנישומים והמייצגים בכל הארץ עד לתאריך ה-31 בדצמבר 2012.
 • הקלה זו חלה לגבי מייצגים אשר נקבע להם ה-30 בנובמבר 2012 כמועד הגשת דוחות.
 • כמו-כן, דחיית המועד האמורה תחול גם לגבי כל נישום, אשר ביקש וקיבל ארכה להגשת הדוח עד ל- 30 בנובמבר 2012.

גוייסתי למילואים בצו 8, האם אני יכול לקבל הקלות במסים?

 • מנהל רשות המסים הנחה את מנהלי משרדי השומה ותחנות מע"מ, להפעיל שיקול דעת רחב, תוך גילוי הבנה ורגישות בכל הנוגע לטיפול בבקשות לביטול קנסות, הפרשי הצמדה וריבית של עוסקים ונישומים, אשר גויסו בצו 8 או שמיצגיהם גויסו במסגרת מבצע "עמוד ענן", ועקב כך נבצר מהם לדווח ולשלם את הדוחות התקופתיים במועד.