הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מממן הקמת מצבה לנפטר בודד, בנוסף למימון שירותי קבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל.
עוד בנושא ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


  • המוסד לביטוח לאומי מממן הקמת מצבה לנפטר בודד, שאין לו בישראל קרוב משפחה שנמנה עם אחד מאלה: הורה, בן זוג, בן או בת.
  • את המצבה מקימה חברת הקבורה שטיפלה בקבורה.
  • המצבה מוקמת 3 חודשים לאחר יום הקבורה.

חשוב לדעת

  • המוסד לביטוח לאומי אינו מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.
  • במקרים מסויימים משולם מענק פטירה לאדם שמימן מצבה למי שנפטר זמן קצר לפני בן זוגו ולא השאיר ילד.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות