המוסד לביטוח לאומי מממן הקמת מצבה לנפטר בודד, בנוסף למימון שירותי קבורה עבור כל אדם שנפטר בישראל


המוסד לביטוח לאומי מממן הקמת מצבה לנפטר בודד, שאין לו בישראל קרוב משפחה שהוא אחד מאלה: הורה, בן זוג, בן או בת.

  • את המצבה מקימה חברת הקבורה שטיפלה בקבורה.
  • המצבה מוקמת 3 חודשים לאחר יום הקבורה.

חשוב לדעת

  • המוסד לביטוח לאומי לא מחזיר תשלומים לקרוב משפחה שהקים מצבה.
  • במקרים מסויימים משולם מענק פטירה לאדם שמימן מצבה למי שנפטר זמן קצר לפני בן זוגו ולא השאיר ילד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות