אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

בתקופה שבין ה-01.01.2020 ל-31.03.2020 צרכנים ביתיים היו זכאים להסדיר חובות בגין חשבונות מים וביוב שוטפים, וזאת ללא ריבית והצמדה ובפריסה של עד 36 תשלומים


במסגרת מבצע של הרשות הממשלתית למים ולביוב, צרכנים ביתיים היו זכאים לתנאים מיוחדים בהסדרת חובות שצברו בגין חשבונות מים וביוב שוטפים.

  • בתקופת המבצע ניתן היה להסדיר את תשלום החוב מבלי לשלם ריבית והצמדה, ובפריסה של עד 36 תשלומים.
  • המבצע חל בתקופה שבין ה-01.01.2020 ל-31.03.2020.

מי זכאי?

  • כל צרכן מים וביוב ביתי שצבר חוב בגין חיובים שוטפים.

תהליך מימוש הזכות

  • על צרכן שהיה מעוניין להסדיר את חובו בתקופת המבצע לפנות לתאגיד המים והביוב האזורי ולהתחייב לפרוע את החוב שצבר.
  • תאגיד המים והביוב יכול היה לאפשר לצרכן את פריסת החוב עד ל-36 תשלומים חודשיים.
  • סכום החוב של הצרכן הנובע מריבית והצמדה נמחק, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
    1. הצרכן עמד בהסדר התשלומים שנקבע
    2. הצרכן שילם את חיובי המים והביוב השוטפים
אזהרה
אם הצרכן לא עמד בתנאים הללו, התאגיד היה רשאי לבטל את ההסדר, ובמקרה כזה הועמד החוב על מלוא הסכום המקורי כולל הפרשי ריבית והצמדה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל