פורטל זה מרכז מידע בנושא מים וביוב וההטבות הניתנות בתשלומי האגרות עבורם.

בשנים האחרונות ניתנו לא מעט הטבות בחשבון המים לאוכלוסיות שונות שקשה להן לעמוד בהוצאות המים המתייקרות. כמו כן נקבעו כללים שנועדו לצמצם את הפגיעה בצרכנים שיש להם חוב בתשלום.

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים